Cultuureducatie in de kern

Cultuureducatie heeft met jezelf te maken

Cultuureducatie leert leerlingen om stil te staan bij zichzelf, de cultuur en de wereld om hen heen en zich daarover uit te drukken. Dat kan via bijvoorbeeld dans, taal, muziek of tekeningen.
Cultuur heeft altijd met jezelf te maken. Direct of indirect: je wordt voorgelezen uit Jip en Janneke; je kijkt naar een reclamespotje; je bezoekt het Openluchtmuseum; je maakt een sinterklaasgedicht; je volgt een debat in de Tweede Kamer; je ziet graffiti langs de snelweg; je gaat naar een cabaretvoorstelling. ‘Jij’ ervaart dit alles, ‘jij’ geeft er betekenis aan.

Cultuureducatie maakt ons er bewust van, hoe

  • wij de wereld en elkaar waarnemen
  • we de wereld betekenis geven
  • hoe we waarde aan dingen hechten
  • hoe we onszelf beschouwen

Cultuureducatie heeft de unieke mogelijkheid om de kennis van vakken te verbinden en in brede samenhang aan te bieden.

Cultureel (zelf)bewustzijn ontwikkelen
Leerlingen ontwikkelen door cultuureducatie hun cultureel (zelf)bewustzijn. De huidige samenleving vraagt om burgers die kunnen omgaan met veranderingen: dit vraagt om zelfbewustzijn, autonomie en het kunnen verantwoorden van keuzes. Het is belangrijk dat kinderen worden opgeleid tot zelfstandig denkende burgers die flexibel in het leven staan. Cultureel zelfbewustzijn helpt kinderen om te gaan met de veranderingen in hun persoonlijk leven, in de maatschappij en in de wereld.

Cultuurcoaches en cultuureducatie
Het onderwijs heeft de taak cultureel zelfbewustzijn bij kinderen tot ontwikkeling te brengen met alle kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn. De cultuurcoaches werken  samen met leerkrachten basisonderwijs aan een cultuuronderwijsplan. De cultuurcoaches leggen verbinding tussen onderwijs, lokale kunstenaars en cultuuraanbieders.

Artikel geplaatst op verzoek van cultuurcoach De Wolden, september 2012.

wat is dit?