Cultuureducatie Scala

Scala komt met doorlopende leerlijn

Met cultuureducatie binnen het basisonderwijs slaat Scala Centrum voor de Kunsten een nieuwe weg in. Met de doorlopende leerlijn zet ze de toon. Scala ontwikkelt praktische producten en programma’s, die aansluiten bij de leergebieden. Zo geeft ‘Het land van Scala’ kunst en cultuur een vaste plek binnen het lesrooster. Het land van Scala wordt nu breed uitgezet binnen de scholen in De Wolden. Met als doel om culturele vorming naar een hoger niveau te tillen.

Creativiteit

Maatschappelijke veranderingen en gemeentelijke bezuinigingen vragen volgens Scala-directeur Douwe Zeldenrust om creativiteit. “We hebben met een uniek concept een vernieuwend en aantrekkelijk aanbod ontwikkeld, wat past bij deze tijd én bij De Wolden. Centraal staan kleinschaligheid, dichtbij de klant, een multidisciplinaire benadering en vraaggericht handelen.’’

Van brede basis tot talenttop

De doorlopende leerlijn is een ketenbenadering voor scholieren die start bij een brede basis en doorloopt tot de talenttop. Het gaat om kennismaking, oriëntatie, verdieping en talentontwikkeling. Zeldenrust: “Wij zorgen voor een breed aanbod met samenwerking en samenspel. Want in kunst en cultuur zit zoveel leerstof: het is kennis, samenwerking, wederzijds begrip en samen plezier maken. Kinderen en jongeren zijn voor de gemeente en Scala een belangrijke doelgroep voor cultuurparticipatie. Scholen zijn daarbij prima ingangen.’’

Maatwerk voor school en leerling

Een groots project is ‘Het land van Scala’. Dit is een serie van vijf lessen, gegeven op school door vakdocenten van Scala. Als leerlingen enthousiast raken, kunnen ze zich inschrijven voor de oriënterende ‘kinderateliers’ en ‘jongerenlabs’. Daarna kunnen kinderen zich verder ontwikkelen met lessen bij Scala in de centrale leslocatie in de Brede school de Heidevlinder.

Artikel geplaatst op verzoek van Scala, februari 2013

 

wat is dit?