Wijker Kunst met “Summertime” op de Havixhorst

Schiphorst

14 jul 2018

Van 13.30 uur tot 17.00 uur

Plaats: De Havixhorst

Schiphorst

Wijker Kunst brengt  “Summertime” op De Havixhorst

Zondagmiddag 15 juli zullen de tuinen  van château-hotel De Havixhorst in het teken staan van de muziek, in het bijzonder van de koorzang.  De organisatie en uitvoering van het muziekfeest ligt in de inmiddels vertrouwde handen van de mannen en de vrouwen van Wijker Kunst.  Behalve van koorzang zal er ook van instrumentale muziek genoten kunnen worden, dankzij optredens van het  - 14-koppige -Klein Orkest Rolde en  het uit 3 musici bestaande  Vestibule-ensemble, uit Hooghalen.  Deze gezelschappen zullen tevens een deel van de gezongen muziek  begeleiden. Daarnaast zal een gelegenheidscombo aan de gezelligheid bijdragen.

De muzikale leiding is in de vertrouwde handen van Bert Lammers. Aan het slot van de middag zal Bert  het stokje overdragen aan Mannes Hofsink, want hij neemt  met dit concert  afscheid van  de koren van Wijker Kunst, waaraan hij intussen meer dan 30 jaar leiding heeft gegeven.  Alma Grooters en Joke Venhuizen, de oude en de nieuwe begeleidster van Wijker Kunst,  zullen de koorzang  ondersteunen.

Na afloop van de optredens zal er alle gelegenheid zijn om in een informele sfeer van Bert afscheid te nemen.

Het programma zal duren van 13.30 tot 17.00. De toegangsprijs aan de poort bedraagt € 17,50; voor kinderen 6  t/m 14 jaar € 7,50, onder de 6 vrij entree. In de voorverkoop, bij het TIP (onder de molen) in de Wijk en bij Kroko Multipunt in IJhorst betaalt u per kaartje € 1,50 minder. Van belang is te weten dat u met uw entreebewijs niet alleen maar van de muziek kunt genieten maar ook van onbeperkt koffie/thee met pâtisserie en, later in de middag, een bittergarnituur.

 

 

wat is dit?