Ondernemerschap in de culturele sector

Een informatie- en ontmoetingsavond over netwerken en acquireren in de culturele sector

Voor zzp’ers die in de cultuur hun brood verdienen zijn het lastige tijden. Bezuinigingen zijn overal voelbaar, mensen letten op hun centen en overheden van landelijk tot lokaal trekken zich meer en meer terug als rechtstreekse opdrachtgever. Met als gevolg een toenemend beroep op jouw eigen initiatief en ondernemerschap.

De meeste zzp’ers in de culturele sector zijn geen geboren ondernemers. Zij willen uiting geven aan hun vakmanschap en passie, en velen vinden het lastig om de juiste klanten of opdrachtgevers te vinden. Het voelt al gauw ongemakkelijk om ‘met jezelf te leuren’.

Als loopbaancoach en begeleider van startende ondernemers bied ik in de Culturele Uitmaand in De Wolden graag aan zzp’ers in de cultuur de gelegenheid om over deze zaken met elkaar in gesprek te gaan. In het afgelopen jaar heb ik onder andere medewerkers van de Centra voor de kunsten in Emmen en Assen begeleid op hun weg naar zelfstandigheid. De lessen die daaruit geleerd zijn heb ik samengevat in een presentatie met als titel “Ondernemerschap in de culturele sector” .

Op dinsdag 23 september ben je van harte welkom voor een avond bij Kreuzberg trainen & begeleiden
Prinsesseweg 20, Koekange, 06-21845804, www.kreuzberg.nl

Om 19.45 is er koffie met iets lekkers. Om 20.00 starten wij met de Inleiding “Ondernemerschap in de culturele sector”, waarin aandacht voor jouw product, je klanten, netwerken en acquisitie.
Daarna is er alle ruimte voor vragen, het uitwisselen van ervaringen en het met elkaar meedenken over zaken als:
• Hoe kom ik in contact met ……
• Hoe regel ik ……
• Wie kent iemand die ……
• Kortom: over elke vraag waarmee je al even rondloopt en die je graag wil delen.

Praktische zaken
Iedere culturele zzp’er is welkom, er is plek voor 25 deelnemers. De deelname is gratis, je kunt je hier opgeven door een mail te sturen aan info@cultureeldewolden.nl

Graag tot 23 september!
Met vriendelijke en culturele groet,

Georg Kreuzberg
Kreuzberg trainen & begeleiden

wat is dit?