Vergaderingen

  • Het Cultureel Platform De Wolden vergadert minimaal vier keer per jaar.
  • De vergaderingen kunnen door genodigden worden bijgewoond.

Inbreng is welkom

Belanghebbenden op het gebied van kunst, cultuur en/of samenwerking in De Wolden zijn welkom met hun vragen of  informatie.

Wilt u iets bij een vergadering van het Cultureel Platform inbrengen? Neem dan tijdig  contact op met de secretaris van het Cultureel Platform, info@cultureeldewolden.nl

Volgende vergadering CPDW

Datum

Presentatie Agenda “Cultuur blijft belangrijk in De Wolden”

zaterdag 21  september 2019
Tijd: 12.00 – 14.00 uur

Tijdens Smaakmakersfestival in De Wijk

Inbrengen van vragen of informatie: bij de secretaris.

 

 

 

wat is dit?