Wat is het Cultureel Platform De Wolden

Kunst en cultuur voorop

Het Cultureel Platform De Wolden – CPDW – stelt de groei en bloei van kunst en cultuur in De Wolden voorop. Het is een platform van en voor inwoners van De Wolden. Het CPDW fungeert zelfstandig en onafhankelijk. Het CPDW is opgericht in 2010.  Het Cultureel Platform De Wolden heeft al tal van activiteiten ontwikkeld.

Taken Cultureel Platform De Wolden

  • CPDW adviseert de gemeente De Wolden gevraagd en ongevraagd op het gebied van kunst en cultuur.
  • CPDW is het aanspreekpunt voor culturele instellingen, verenigingen en kunstenaars binnen de gemeente.
  • CPDW ondersteunt bij het organiseren van gemeente-brede culturele initiatieven.
  • CPDW geeft bekendheid aan en promoot culturele activiteiten  in De Wolden.
  • CPDW legt verbindingen tussen culturele aanbieders onderling en tussen cultuurdragers en instellingen op het gebied van onderwijs, recreatie/toerisme en het sociaal domein.

Samenstelling CPDW

De leden van het Cultureel Platform komen zelf uit verschillende sectoren van kunst en cultuur, of zijn op een andere manier bij kunst en cultuur betrokken. Zij werken als vrijwilliger en op persoonlijke titel mee in het platform. Het CPDW krijgt vanuit gemeente De Wolden enige ondersteuning.

Uitbreiding Platform welkom

Vindt u het ook belangrijk dat kunst en cultuur in De Wolden voor velen beschikbaar is en blijft? Het Cultureel Platform heeft op alle ‘taakgebieden’ plaats voor enthousiaste nieuwe leden!  Belangstelling? Vraag een verkennend gesprek aan via onze contactpagina.

Terug

wat is dit?