Cultuur maak je mee in De Wolden

Regiegroep Cultuur

In 2019 heeft de netwerkorganisatie Regiegroep Cultuur samen met de inwoners van De Wolden in een participatieproject gewerkt aan het cultuurbeleidsplan voor de gemeente genaamd ‘Agenda Cultuur blijft belangrijk in De Wolden’.
Met deze agenda verstevigen we de komende jaren de culturele infrastructuur en leveren daarmee een positieve bijdrage aan de aantrekkelijkheid voor De Wolden.

Uitgangspunten hierbij waren:

 • Voor en door inwoners
 • Nieuwe ideeën
 • Innovatieve samenwerkingen
 • Verbinding leggen

Op basis van alle verzamelde informatie zijn we tot drie pijlers gekomen waar we ons, samen met de ambassadeurs cultuur, op richten. Deze drie pijlers samen vormen de Agenda ‘Cultuur blijft belangrijk in De Wolden’:

Pijler 1: Cultuur is ‘gezond’
Pijler 2: Het verhaal van De Wolden
Pijler 3: Samen sterker

  Heb je een vraag, een goed idee, wil je meepraten of juist mee doen? Neem vooral contact op dan bekijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen.

   

  Jan van Goor

  Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe

  We leven in een wereld vol nieuwe ontwikkelingen en transities, wat veel ondernemers en organisaties bezig houdt. Nieuwe uitdagingen ga ik dan ook graag aan met bedrijven en organisaties die op zoek zijn naar innovatie en vooruitgang. Ik geloof in "de kracht van contact", in het verbinden van partijen en waar een wil is, is een weg.

  jan.vangoor@gc-zuidwestdrenthe.nl 
  06-27745955

  Berber Jansen

  Welzijn De Wolden, Opbouwwerker  

  Als opbouwwerker zie ik de kracht van de inzet van kunst en cultuur om de leefbaarheid in de dorpen te vergroten en de Positieve Gezondheid van inwoners te versterken. Ik ondersteun inwonersinitiatieven, leg verbindingen tussen inwoners en organisaties en inwoners onderling.

   

  berberjansen@welzijndewolden.nl  06-29042271

   

  Beleidsmedewerker erfgoed,  Gemeente De Wolden

   

  Sarah Medas

  Beleidsadviseur SWO De Wolden Hoogeveen

  Cultuur is een belangrijk onderdeel van ons leven. Van het theatergezelschap in de buurt waar je elkaar ontmoet tot aan kinderen die op school leren over de verhalen van vroeger. Cultuur is een belangrijk middel om elkaar beter te begrijpen en te ontdekken waar je talent ligt. Als beleidsadviseur cultuur wil ik een zichtbaar aanspreekpunt zijn voor alle goede initiatieven van inwoners. Zo kunnen we samen zorgen voor verbinding en een goede leefbaarheid in de dorpen.

  s.medas@dewoldenhoogeveen.nl  06-43449632       

  Anita Morante

  Cultuurcoach, SWO De Wolden Hoogeveen

  “Ieder kind is een kunstenaar, de moeite is er een te blijven wanneer je groot bent” Pablo Picasso

  Deze uitspraak van Pablo Picasso heb ik altijd mooi en inspirerend gevonden en geeft weer hoe belangrijk kunst en cultuur is voor de ontwikkeling van een kind.

  Creativiteit blijven stimuleren en ontwikkelen is ontzettend belangrijk in de groei naar volwassenheid toe en kan mensen veel helpen in het leven.

  Kunst en cultuur draagt bij aan een betere mentale gezondheid en zorgt voor minder eenzaamheid onder zowel ouderen als jongeren.

  Daarom zou het dan ook voor iedereen jong, oud, arm of rijk toegankelijk en laagdrempelig moeten zijn.

  Als cultuurcoach wil ik voor zowel de inwoners van de Wolden als de culturele aanbieders makkelijk benaderbaar zijn.

  Ik help graag mee met vraagstukken en advies op het gebied van kunst en cultuur en kijk daarnaast altijd naar mogelijkheden om verbindingen te leggen.

  a.morante@dewoldenhoogeveen.nl      06-43449537

  Inge Sterken

  Cultuurcoach, SWO De Wolden Hoogeveen

  Cultuur is onlosmakelijk met mensen verbonden. Op heel veel verschillende manieren speelt kunst en cultuur een rol in onze levens. Als cultuurcoach stimuleer ik deelname aan kunst en cultuur. Ik adviseer cultuuraanbieders, leg verbindingen en ben de schakel tussen de basisscholen in De Wolden en de culturele partners.

  inge.sterken@dewoldenhoogeveen.nl
  06-38846345