Wiede Wold                                                            De toekomst van ons platteland

In 2023 en 2024 zijn wij culturele gemeente van Drenthe! Iedereen kan meedoen! Het centrale thema is: de toekomst van ons platteland. 

Er zijn 3 onderdelen:

Streekprogramma:

Ideeën, activiteiten en projecten vanuit de inwoners, kunstenmakers en verengingen uit De Wolden. Je kunt je plannen kenbaar maken via de cultuurcoaches. De activiteiten vinden plaats in 2023 en 2024. Voor activiteiten tussen 20 maart en 30 juni kun je gebruikmaken van de subsidieregeling Streekprogramma. Klik hier voor meer informatie.

Expo:

8 interessante, geëngageerde ontwerpers, uit heel Nederland (ook uit De Wolden!), gaan in De Wolden aan de slag met 'de toekomst van ons platteland'. Op verschillende manieren en met verschillende disciplines zal hier vorm aan gegeven worden. Hiervoor hebben de ontwerpers input nodig vanuit Woldenaren en de makers uit De Wolden. Er volgt bericht over de wijze waarop je kunt bijdragen. Er wordt toegewerkt naar verschillende expositieplekken in De Wolden. 

Locatie theater:

Op een mooie plek in De Wolden bouwt Peergroup in 2023/2024 De Afvalkathedraal. Peergroup werkt op dit moment samen met Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (N.I.C.E.) uit Meppel aan het ontwerp hiervan. In deze kathedraal speelt in 2024 een theatervoorstelling. T.z.t. volgt een oproep voor spelers, muzikanten, bouwers, vrijwilliger, etc. die betrokken willen zijn bij het bouwen van de Afvalkathedraal en bij de voorstelling.

 

Meer lezen? Klik hier.

Regiegroep Cultuur

In 2019 heeft de netwerkorganisatie Regiegroep Cultuur samen met de inwoners van De Wolden in een participatieproject gewerkt aan het cultuurbeleidsplan voor de gemeente genaamd ‘Agenda Cultuur blijft belangrijk in De Wolden’.
Met deze agenda verstevigen we de komende jaren de culturele infrastructuur en leveren daarmee een positieve bijdrage aan de aantrekkelijkheid voor De Wolden.

Uitgangspunten hierbij waren:

 • Voor en door inwoners
 • Nieuwe ideeën
 • Innovatieve samenwerkingen
 • Verbinding leggen

Op basis van alle verzamelde informatie zijn we tot drie pijlers gekomen waar we ons, samen met de ambassadeurs cultuur, op richten. Deze drie pijlers samen vormen de Agenda ‘Cultuur blijft belangrijk in De Wolden’:

Pijler 1: Cultuur is ‘gezond’
Pijler 2: Het verhaal van De Wolden
Pijler 3: Samen sterker

  Heb je een vraag, een goed idee, wil je meepraten of juist meedoen? Neem vooral contact op dan bekijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen.

   

  Jan van Goor

  Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe

  We leven in een wereld vol nieuwe ontwikkelingen en transities, wat veel ondernemers en organisaties bezig houdt. Nieuwe uitdagingen ga ik dan ook graag aan met bedrijven en organisaties die op zoek zijn naar innovatie en vooruitgang. Ik geloof in "de kracht van contact", in het verbinden van partijen en waar een wil is, is een weg.

  jan.vangoor@gc-zuidwestdrenthe.nl 
  06-27745955

   

  Rob Tolman

  Adviseur Recreatie en Toerisme Gemeente De Wolden
  Rob, benadrukt het cruciale belang van cultuur voor het toerisme in Gemeente De Wolden. Cultuur biedt een unieke identiteit aan onze regio, trekt bezoekers aan door historische en culturele bezienswaardigheden, versterkt onze gemeenschap met culturele evenementen, stimuleert samenwerking tussen lokale partijen en verbindt inwoners en bezoekers, wat resulteert in een bloeiende en duurzame toeristische sector.

  r.tolman@dewoldenhoogeveen.nl   06-52302643

  Alieta Dekker

  Welzijn De Wolden, Opbouwwerker  

  Als opbouwwerker vind ik het belangrijk om betekenisvolle verbindingen te leggen tussen bewoners onderling, tussen bewoners en organisatie en tussen organisaties onderling. Kunst en cultuur is een prachtig middel om die verbinding tot stand te brengen. Soms zitten er in bewoners talenten verborgen waarvan men het bestaan nog niet wist. Wanneer men deze talenten ontdekt worden bewoners in hun kracht gezet en kunnen er prachtige bewonersinitiatieven ontstaan. Ik ondersteun de bewonersinitiatieven, zij kunnen ervoor zorgen dat de leefbaarheid in de het dorp wordt vergroot.

  alietadekker@welzijndewolden.nl    06-59823609

   

  Sikke-Bart Frieling

  Beleidsmedewerker Erfgoed en Cultuurhistorie,  Gemeente De Wolden

  Erfgoed en Cultuurhistorie bepalen in belangrijke mate de kwaliteit van onze leefomgeving. Monumenten, karakteristieke bebouwing en cultuurhistorische landschappen en archeologische vondsten vertellen het verhaal van De Wolden.

  Het versterken en behouden van de kwaliteit van het cultureel historisch erfgoed is de basiskwaliteit van onze leefomgeving, in een wereld vol verandering. Het gezamenlijk werken aan oplossingen en delen van kennis over erfgoed is hierin van groot belang.

  Als beleidsmedewerker Erfgoed en Cultuurhistorie denk ik graag mee aan initiatieven en oplossingen voor behoud en versterken van cultureel erfgoed. Ik adviseer graag monument eigenaren, beheerders en bedrijven bij hun plannen voor het behoud van het cultureel historisch erfgoed van gemeente De Wolden.

  s.frieling@dewoldenhoogeveen.nl    06-18527189

  Sarah Medas

  Beleidsadviseur SWO De Wolden Hoogeveen

  Cultuur is een belangrijk onderdeel van ons leven. Van het theatergezelschap in de buurt waar je elkaar ontmoet tot aan kinderen die op school leren over de verhalen van vroeger. Cultuur is een belangrijk middel om elkaar beter te begrijpen en te ontdekken waar je talent ligt. Als beleidsadviseur cultuur wil ik een zichtbaar aanspreekpunt zijn voor alle goede initiatieven van inwoners. Zo kunnen we samen zorgen voor verbinding en een goede leefbaarheid in de dorpen.

  s.medas@dewoldenhoogeveen.nl  06-43449632       

  Anne Marie Verkade

  Cultuurcoach, SWO De Wolden Hoogeveen

  Cultuur biedt veel onbenutte kansen voor inwoners, ondernemers en verenigingen. Cultuur draagt bij aan leefbaarheid, welzijn en sociale cohesie. Als cultuurcoach draag ik graag mijn steentje bij aan een gezond en levenslustig buitengebied. Als intermediair voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur ben ik actief in samenwerkingsverbanden met als doel kunst- en cultuureducatie te bevorderen en te ontwikkelen, kennis te delen en te blijven innoveren. Graag bouw ik met jou middels de inzet van cultuur aan de toekomst van ons platteland.

  a.verkade@dewoldenhoogeveen.nl       06-81024194

  Inge Sterken

  Cultuurcoach, SWO De Wolden Hoogeveen

  Cultuur is onlosmakelijk met mensen verbonden. Op heel veel verschillende manieren speelt kunst en cultuur een rol in onze levens. Als cultuurcoach stimuleer ik deelname aan kunst en cultuur. Ik adviseer cultuuraanbieders, leg verbindingen en ben de schakel tussen de basisscholen in De Wolden en de culturele partners.

  inge.sterken@dewoldenhoogeveen.nl
  06-38846345