Cultuur maak je mee in De Wolden

Regiegroep Cultuur

In 2019 heeft de netwerkorganisatie Regiegroep Cultuur samen met de inwoners van De Wolden in een participatieproject gewerkt aan het cultuurbeleidsplan voor de gemeente genaamd ‘Agenda Cultuur blijft belangrijk in De Wolden’.
Met deze agenda verstevigen we de komende jaren de culturele infrastructuur en leveren daarmee een positieve bijdrage aan de aantrekkelijkheid voor De Wolden.

Uitgangspunten hierbij waren:

 • Voor en door inwoners
 • Nieuwe ideeën
 • Innovatieve samenwerkingen
 • Verbinding leggen

Op basis van alle verzamelde informatie zijn we tot drie pijlers gekomen waar we ons, samen met de ambassadeurs cultuur, op richten. Deze drie pijlers samen vormen de Agenda ‘Cultuur blijft belangrijk in De Wolden’:

Pijler 1: Cultuur is ‘gezond’
Pijler 2: Het verhaal van De Wolden
Pijler 3: Samen sterker

  Heb je een vraag, een goed idee, wil je meepraten of juist mee doen? Neem vooral contact op dan bekijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen.

   

  Jan van Goor

  Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe

  We leven in een wereld vol nieuwe ontwikkelingen en transities, wat veel ondernemers en organisaties bezig houdt. Nieuwe uitdagingen ga ik dan ook graag aan met bedrijven en organisaties die op zoek zijn naar innovatie en vooruitgang. Ik geloof in "de kracht van contact", in het verbinden van partijen en waar een wil is, is een weg.

  jan.vangoor@gc-zuidwestdrenthe.nl 
  06-27745955

  Berber Jansen

  Welzijn De Wolden, Opbouwwerker  

  Als opbouwwerker zie ik de kracht van de inzet van kunst en cultuur om de leefbaarheid in de dorpen te vergroten en de Positieve Gezondheid van inwoners te versterken. Ik ondersteun inwonersinitiatieven, leg verbindingen tussen inwoners en organisaties en inwoners onderling.

   

  berberjansen@welzijndewolden.nl  06-29042271

   

  Marijke Zwart- van der Laan

  Beleidsmedewerker erfgoed,  Gemeente De Wolden

  Het cultureel erfgoed in onze gemeente is rijk en divers. Het omvat het gebouwde erfgoed (monumenten), het historisch cultuurlandschap, archeologie en immaterieel erfgoed, zoals onze tradities, gebruiken, ambachten en verhalen. Erfgoed verbindt ons, geeft ons een gemeenschappelijke identiteit en is daarmee van grote waarde. Als beleidsmedewerker erfgoed zet ik me in om ons erfgoed te behouden en de betrokkenheid bij en verbinding met erfgoed te verhogen.

  m.zwart@dewoldenhoogeveen.nl   06-40601151

  Alieke Ramos Marta- Pijl

  Beleidsadviseur SWO De Wolden Hoogeveen

  Door culturele activiteiten ervaren mensen plezier en positieve energie, dit vaak in verbinding met anderen door bijvoorbeeld samen toneel te spelen, te musiceren of te schilderen.                                Cultuur zorgt voor plezier, levenslust, zorgt voor (zelf)respect en veerkracht zeker wanneer dit gebeurt in verbinding met anderen. Ik zet me graag samen met mijn collega’s en mede-regiegroep leden verbindend en ondersteunend in voor de gemeente en voor een mooi, creatief en kleurrijk De Wolden!

  a.pijl@dewoldenhoogeveen.nl          06-40093226

  Rianne de Vries

  Cultuurcoach, SWO De Wolden Hoogeveen

   

   

    

   

  rianne.de.vries@dewoldenhoogeveen.nl 06-10186974

  Inge Sterken

  Cultuurcoach, SWO De Wolden Hoogeveen

  Cultuur is onlosmakelijk met mensen verbonden. Op heel veel verschillende manieren speelt kunst en cultuur een rol in onze levens. Als cultuurcoach stimuleer ik deelname aan cultuur. Ik adviseer cultuuraanbieders, leg verbindingen en ben de schakel tussen de basisscholen in De Wolden en de culturele partners.

  inge.sterken@dewoldenhoogeveen.nl
  06-38846345