De Wolden culturele gemeente '23-'24

De aanvraag van de gemeente met motivatie voor deelname Culturele Gemeente is positief ontvangen door de Gedeputeerde Staten van de provincie. Zij hebben groen licht gegeven voor de kandidaatstelling van De Wolden. Ook de raad heeft positief besloten. Heel erg fijn!

Er rest nog wel een laatste grote formele stap, de gemeente moet voor 31 januari 2022 de volgende stukken aanleveren:

  1. een inhoudelijk programma met bijbehorende begroting;
  2. een organisatieplan met bijbehorende begroting;
  3. een communicatieplan met bijbehorende begroting.

Op basis van het advies van de provinciale Adviescommissie Cultuur over zowel de inhoudelijke als de financiële opzet van de plannen nemen gedeputeerde staten een beslissing over de plannen. Na dit besluit start het voorbereidingsjaar echt!

 

De Cultuurexplosie De Wolden in 2017 heeft laten zien dat cultuur leeft in De Wolden. Er zijn veel mooie initiatieven en plannen ontstaan en ontwikkeld in De Wolden, er is meer inhoudelijke samenwerking en afstemming op alle terreinen. Dit willen we laten zien als Culturele Gemeente.

2023 is hét jaar voor De Wolden.  De Wolden bestaat 25 jaar in 2023 en dat willen we vieren. Daarnaast zijn we er trots op dat ons Huus voor Sport & Cultuur geopend wordt in 2023. Door de 3 gebeurtenissen (Culturele gemeente, 25 jaar De Wolden, Opening Huus van Sport & Cultuur) te bundelen kunnen we een krachtig cultureel De Wolden neerzetten. Een De Wolden waar het in samenspraak met de samenleving gebeurd. Een jaar met activiteiten waar de effecten ook in de jaren daarna nog merkbaar zullen zijn.

 

Klik hier om naar het gedicht 'Hoe zou het zonder zijn' van Ria Westerhuis te gaan.