Wiede Wold - De Wolden Culturele Gemeente '23-'24

Streekprogramma Wiede Wold - Doe mee met ronde 2!

Voor culturele activiteiten die aansluiten bij 'de toekomst van ons platteland' kun je een subsidie aanvragen: Streekprogramma Wiede Wold 2. Het gaat om activiteiten die plaats vinden in het voorjaar van 2024. Alle informatie over de subsidieregeling vind je hier: www.dewolden.nl/wiedewold 

Aanvraagformulier met begrotingsformat kan je opvragen via: cultuurcoach@dewoldenhoogeveen.nl 

Via dat mailadres mag je je ook intekenen voor de inloopmomenten op 6 en 20 april en 11 mei.

 

Feestelijke kick-off Wiede Wold

Woensdag 22 maart vond de feestelijke kick-off plaats in Museum de Wemme in Zuidwolde. Burgemeester Inge Nieuwenhuizen en wethouder cultuur Albert Haar waren aanwezig om de opening te verrichten, en het logo van Wiede Wold werd onthuld.

Het grootschalige cultuurproject Wiede Wold zal uit vier deelprojecten bestaan, waaronder een uitgebreid streekprogramma en een design manifestatie met nieuwe werken van gerenommeerde designers rondom de thematiek: De Toekomst van ons Platteland. Daarnaast realiseert Peergroup locatietheater in samenwerking met stichting Noordelijke Innovatielab Circulaire Economie (N.I.C.E) uit Meppel een heuse Afvalkathedraal, waar in het voorjaar van 2024 de voorstelling ATROPOS wordt gespeeld.

Subsidieregeling Streekprogramma Wiede Wold - Doe mee met ronde 2

Culturele activiteiten die vanuit inwoners, kunstenmakers en verenigingen uit De Wolden worden aangedragen en uitgevoerd, vallen onder het streekprogramma. Iedereen kan meedoen!

Het gaat om plannen die:

 • Aansluiten bij het centrale thema: de toekomst van ons platteland
 • Vernieuwend zijn
 • Nieuwe doelgroepen betrekken
 • Nieuwe samenwerkingen tot stand brengen
 • Bijdragen aan identiteit van De Wolden

Je kunt voor je activiteit een subsidie aanvragen: 

Beoogd tijdspad:

 • 14 april 2023: regeling open
 • 1 juni 2023: regeling gesloten

Je kunt je plannen kenbaar maken via de cultuurcoaches Inge Sterken en Anne Marie Verkade:

 • Spreek ons aan tijdens de Culturele Broedplaatsen: 28 maart, 18 april, 23 mei, 29 juni, 26 sep, 26 okt, 28 nov
 • Of teken je in op ons inloopmoment: 20 maart, 6 april, 20 april, 11 mei, 9.30-12.30, gemeentehuis Zuidwolde
 • Je kunt gebruik maken van de PR van Wiede Wold

Zodra de regeling open gaat, zullen we dat hier vermelden!

a.verkade@dewoldenhoogeveen.nlinge.sterken@dewoldenhoogeveen.nl

Het culturele jaar van gemeente Coevorden komt tot een einde. Vrijdagavond 10 februari 2023 heeft gemeente Coevorden vol trots het stokje overgedragen aan gemeente De Wolden.

In een volle raadszaal blikte burgemeester Renze Bergsma terug op het culturele jaar. “Het afgelopen jaar zijn er ontzettend veel activiteiten georganiseerd waar we van hebben genoten. Cultuur leeft in Coevorden! We hebben de titel culturele gemeente met trots gedragen en het is een eer om het stokje over te dragen aan gemeente De Wolden.” Ook werd het eerste exemplaar van het bewaarboek van kunstproject Souvenir uitgereikt aan Maarke Klein. Een jonge kunstenaar uit Zuidwolde, lid van Stichting Vertel je Verhaal. Daarna droeg Bergsma het stokje over aan wethouder Albert Haar van De Wolden. “Wij zijn klaar om culturele gemeente 2023-2024 te zijn en we hebben er ontzettend veel zin in!”

 

24 november: culturele ontmoeting

Maarke en Marius Klein en Anneke van Proosdij hebben het mooie initiatief genomen om iedereen uit te nodigen die mee wil doen aan het Streekprogramma van Wiede Wold voor een brainstormavond op 24 november, 19.00 bij hen thuis aan de Oshaarseweg 32 te Echten.

Mee doen, door je creatieve ideeën te delen, maar ook meedoen door je (praktische) hulp aan te bieden. Of gewoon luisteren naar andermans plannen. Er is ruimte voor kennismaken, vragen stellen, meedenken over en feedback op jouw idee. Ook de cultuurcoaches zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en mee te denken.

Voor de projecten die tussen 20 maart 2023 en 30 juni 2023 plaats vinden of starten is het nu mogelijk een subsidieaanvraag te doen, deze kan tot 7 december 2022 ingestuurd worden. Op 24 november kunnen de cultuurcoaches met je meekijken naar je aanvragen en je hierbij ondersteunen. Meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagformulier is zijn te vinden op https://www.dewolden.nl/subsidies-en-leningen/subsidie-cultuuractiviteiten-2023 en op https://wiedewold.nl/.

De eerste brainstormavond (27 oktober) was een groot succes al waren we met een kleine groep. Na de kennismaking kwamen er prachtige plannen op tafel en ontstonden er mooie mogelijkheden tot samenwerking. Op 24 november horen we graag hoe ver je bent met de plannenmakerij. Ook zonder plan, maar met enkel het enthousiasme om mee te doen ben je van harte welkom de 24ste. 

Er staat een pot op tafel voor een vrijwillige bijdrage aan de koffie en thee. Op deze manier kan deze culturele avond zichzelf bedruipen en kan het een terugkerende avond worden (ook na Wiede Wold) waarop je elkaar kunt ontmoeten en samen culturele plannen kunt maken en uitwerken.

Voel je welkom!

Oproep: Doe mee met Wiede Wold!

In het voorjaar van 2023 gaat Wiede Wold van start. We gaan op zoek naar de toekomst van ons platteland.

Iedereen kan meedoen! 

Meld je aan als vrijwilliger bij de cultuurcoaches Anne Marie Verkade en Inge Sterken, cultuurcoach@dewoldenhoogeveen.nl. Geef aan waar jij energie van krijgt en op welke wijze je een bijdrage zou willen leveren.

Heb je een creatief initiatief? Dan is er de mogelijkheid een subsidie streekprogramma aan te vragen, doe dit voor 7 december. Meer informatie hierover vind je op: https://www.dewolden.nl/subsidies-en-leningen/subsidie-cultuuractiviteiten-2023. Voor hulp bij de aanvraag of sparren over je idee kun je ook bij de cultuurcoaches terecht. 

Op 24 november is een weer een brainstromavond bij Marius Klein en Anneke van Proostdij, om 19.00 ben je daar van harte welkom! Oshaarseweg 32 in Echten. 

Website Wiede Wold

Alle informatie over Wiede Wold vind je op: https://wiedewold.nl/ 

 

 

Subsidieregeling Streekprogramma Wiede Wold

In 2023-2024 heeft gemeente De Wolden de eer om Culturele Gemeente van Drenthe te zijn. Om culturele activiteiten te stimuleren is er een Subsidieregeling Streekprogramma Wiede Wold opgesteld.

Iedereen, zowel natuurlijke personen als organisaties met rechtspersoonlijkheid, kunnen een aanvraag indienen. Er kunnen meerdere aanvragen worden ingediend. Maar bij meerdere aanvragen kent het college voor maximaal één culturele activiteit subsidie toe. De subsidie bedraagt maximaal € 5.000 per culturele activiteit. We moedigen activiteiten aan die in samenwerking met anderen worden gedaan. Ook medefinanciering vanuit (lokale) fondsen en sponsoring wordt gestimuleerd.

Stimuleren culturele activiteiten
De regeling heeft als doel culturele activiteiten te stimuleren in het kader van de Culturele gemeente van het jaar 2023-2024. De culturele activiteiten dragen bij aan de volgende doelen: het verkennen van de toekomst van het platteland, het versterken van het culturele leven, het bevorderen van de sociale cohesie en het sterker positioneren van de gemeente als een gemeenschap die een voorbeeld is voor andere plattelandsgemeenschappen.

Subsidie aanvragen
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode van 8 oktober 2022 tot en met 7 december 2022. De activiteit moet dan in het voorjaar van 2023 worden georganiseerd. Meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagformulier is zijn te vinden op https://www.dewolden.nl/subsidies-en-leningen/subsidie-cultuuractiviteiten-2023 en op https://wiedewold.nl/.

Culturele ontmoetingen - brainstromsessies
Marius Klein, muzikant, organiseert in zijn theetuin “op zijn Zweeds” aan de Oshaarseweg 32 in Echten twee keer een culturele ontmoeting. Hierbij kan iedereen aansluiten die met elkaar van gedachten willen wisselen over creatieve ideeën voor Wiede Wold. De ontmoetingen zijn laagdrempelig ingestoken. Iedereen is welkom. Het maakt niet uit of je een idee hebt die nog heel vaag is of dat je al een uitgewerkt plan hebt. Juist de verbinding met elkaar en het eventueel verder samenwerken is het doel van de avond. De ontmoetingen zijn op 27 oktober en 24 november. Beide avonden starten om 19.00 uur.

 

Wiede Wold                                                                                                                                                    De toekomst van ons platteland

In 2023 en 2024 zijn wij culturele gemeente van Drenthe! Iedereen kan meedoen! Het centrale thema is: de toekomst van ons platteland. 

Er zijn 3 onderdelen:

Streekprogramma:

Ideeën, activiteiten en projecten vanuit de inwoners, kunstenmakers en verengingen uit De Wolden. Je kunt je plannen kenbaar maken via de cultuurcoaches. De activiteiten vinden plaats in 2023 en 2024. Voor activiteiten tussen 20 maart en 30 juni kun je gebruikmaken van de subsidieregeling Streekprogramma. Klik hier voor meer informatie.

Expo:

8 interessante, geëngageerde ontwerpers, uit heel Nederland (ook uit De Wolden!), gaan in De Wolden aan de slag met 'de toekomst van ons platteland'. Op verschillende manieren en met verschillende disciplines zal hier vorm aan gegeven worden. Hiervoor hebben de ontwerpers input nodig vanuit Woldenaren en de makers uit De Wolden. Er volgt bericht over de wijze waarop je kunt bijdragen. Er wordt toegewerkt naar verschillende expositieplekken in De Wolden. 

Locatie theater:

Op een mooie plek in De Wolden bouwt Peergroup in 2023/2024 De Afvalkathedraal. Peergroup werkt op dit moment samen met Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (N.I.C.E.) uit Meppel aan het ontwerp hiervan. In deze kathedraal speelt in 2024 een theatervoorstelling. T.z.t. volgt een oproep voor spelers, muzikanten, bouwers, vrijwilliger, etc. die betrokken willen zijn bij het bouwen van de Afvalkathedraal en bij de voorstelling. 

 

Meer info volgt!

Tijdens de Ambassadeursbijeenkomst van 30 mei 2022 werd stil gestaan bij 'Wiede Wold'. De Wolden mag zich in 2023/2024 Culturele Gemeente van Drenthe noemen en hierdoor zijn er tal van mogelijkheden voor culturele initiatieven en activiteiten! 

Meer informatie over Wiede Wold hieronder in het bidbook, enthousiastelingen en initiatiefnemers mogen contact opnemen met de cultuurcoaches.

BIDBOOK CULTURELE GEMEENTE DE WOLDEN 200522
PDF – 12,7 MB 313 downloads

 

Op woensdag 9 maart heeft wethouder Hilda Mulder het bidbood Wide Wold overhandigd aan gedeputeerde Nelleke Vedelaar.

In het bidbook staan de plannen rondom De Wolden Culturele Gemeente beschreven. Deze plannen zijn gebaseerd op input van de ambassadeurs cultuur uit De Wolden en diverse culturele partijen.

Graag praten we u hierover bij op de ambassadeursbijeenkomst op 30 mei. Ook zullen we een korte toelichting geven tijdens de verenigingsbijeenkomst op 9 mei.

 

December 2021

De aanvraag van de gemeente met motivatie voor deelname Culturele Gemeente is positief ontvangen door de Gedeputeerde Staten van de provincie. Zij hebben groen licht gegeven voor de kandidaatstelling van De Wolden. Ook de raad heeft positief besloten. Heel erg fijn!

Er rest nog wel een laatste grote formele stap, de gemeente moet de volgende stukken aanleveren:

 1. een inhoudelijk programma met bijbehorende begroting;
 2. een organisatieplan met bijbehorende begroting;
 3. een communicatieplan met bijbehorende begroting.

Op basis van het advies van de provinciale Adviescommissie Cultuur over zowel de inhoudelijke als de financiële opzet van de plannen nemen gedeputeerde staten een beslissing over de plannen. Na dit besluit start het voorbereidingsjaar echt!

 

De Cultuurexplosie De Wolden in 2017 heeft laten zien dat cultuur leeft in De Wolden. Er zijn veel mooie initiatieven en plannen ontstaan en ontwikkeld in De Wolden, er is meer inhoudelijke samenwerking en afstemming op alle terreinen. Dit willen we laten zien als Culturele Gemeente.

2023 is hét jaar voor De Wolden.  De Wolden bestaat 25 jaar in 2023 en dat willen we vieren. Daarnaast zijn we er trots op dat ons Huus voor Sport & Cultuur geopend wordt in 2023. Door de 3 gebeurtenissen (Culturele gemeente, 25 jaar De Wolden, Opening Huus van Sport & Cultuur) te bundelen kunnen we een krachtig cultureel De Wolden neerzetten. Een De Wolden waar het in samenspraak met de samenleving gebeurd. Een jaar met activiteiten waar de effecten ook in de jaren daarna nog merkbaar zullen zijn.

 

Klik hier om naar het gedicht 'Hoe zou het zonder zijn' van Ria Westerhuis te gaan.