Wiede Wold - De Wolden Culturele Gemeente '23-'24

Tijdens de Ambassadeursbijeenkomst van 30 mei 2022 werd stil gestaan bij 'Wiede Wold'. De Wolden mag zich in 2023/2024 Culturele Gemeente van Drenthe noemen en hierdoor zijn er tal van mogelijkheden voor culturele initiatieven en activiteiten! 

Meer informatie over Wiede Wold hieronder in het bidbook, enthousiastelingen en initiatiefnemers mogen contact opnemen met de cultuurcoaches.

BIDBOOK CULTURELE GEMEENTE DE WOLDEN 200522
PDF – 9,5 MB 41 downloads

 

Op woensdag 9 maart heeft wethouder Hilda Mulder het bidbood Wide Wold overhandigd aan gedeputeerde Nelleke Vedelaar.

In het bidbook staan de plannen rondom De Wolden Culturele Gemeente beschreven. Deze plannen zijn gebaseerd op input van de ambassadeurs cultuur uit De Wolden en diverse culturele partijen.

Graag praten we u hierover bij op de ambassadeursbijeenkomst op 30 mei. Ook zullen we een korte toelichting geven tijdens de verenigingsbijeenkomst op 9 mei.

 

 

December 2021

De aanvraag van de gemeente met motivatie voor deelname Culturele Gemeente is positief ontvangen door de Gedeputeerde Staten van de provincie. Zij hebben groen licht gegeven voor de kandidaatstelling van De Wolden. Ook de raad heeft positief besloten. Heel erg fijn!

Er rest nog wel een laatste grote formele stap, de gemeente moet de volgende stukken aanleveren:

  1. een inhoudelijk programma met bijbehorende begroting;
  2. een organisatieplan met bijbehorende begroting;
  3. een communicatieplan met bijbehorende begroting.

Op basis van het advies van de provinciale Adviescommissie Cultuur over zowel de inhoudelijke als de financiële opzet van de plannen nemen gedeputeerde staten een beslissing over de plannen. Na dit besluit start het voorbereidingsjaar echt!

 

De Cultuurexplosie De Wolden in 2017 heeft laten zien dat cultuur leeft in De Wolden. Er zijn veel mooie initiatieven en plannen ontstaan en ontwikkeld in De Wolden, er is meer inhoudelijke samenwerking en afstemming op alle terreinen. Dit willen we laten zien als Culturele Gemeente.

2023 is hét jaar voor De Wolden.  De Wolden bestaat 25 jaar in 2023 en dat willen we vieren. Daarnaast zijn we er trots op dat ons Huus voor Sport & Cultuur geopend wordt in 2023. Door de 3 gebeurtenissen (Culturele gemeente, 25 jaar De Wolden, Opening Huus van Sport & Cultuur) te bundelen kunnen we een krachtig cultureel De Wolden neerzetten. Een De Wolden waar het in samenspraak met de samenleving gebeurd. Een jaar met activiteiten waar de effecten ook in de jaren daarna nog merkbaar zullen zijn.

 

Klik hier om naar het gedicht 'Hoe zou het zonder zijn' van Ria Westerhuis te gaan.