Save the date: 2 november 2023 'Verenigd in Vrijwilligerswerk: Ontmoeten, Leren en Inspireren'

Gepubliceerd op 14 september 2023 om 10:32

Wat is er mooier dan ervaringen te horen van andere vrijwilligers en verenigingen waar het werven van nieuwe leden, het vinden van de juiste vrijwilligers en het verkrijgen van de juiste inkomsten wél is gelukt? Zijn hebben aangegeven in een enquête dat zij graag met elkaar als bestuurders in contact willen komen en van elkaar willen leren. Daarom organiseren wij, de Cultuurcoaches, Sportfunctionarissen en het ViP De Wolden, jullie een inspirerende bijeenkomst:

'Verenigd in Vrijwilligerswerk: Ontmoeten, Leren en Inspireren'

Op donderdag 2 november om 19:15 uur in De Schakel te Koekange.

We hebben een programma samengesteld waarin we successen, leermomenten en tips delen op verschillende onderwerpen:

  • Kennismaking met het team van cultuurcoaches, sportfunctionarissen en VIP De Wolden
  • Marketing & Communicatie: Hoe werf je meer leden voor jouw vereniging? Sprekers vanuit succesvolle besturen van sport- en een muziekvereniging.
  • Vinden en binden van vrijwilligers: Hoe werf je meer vrijwilligers?
  • Het vinden van fondsen en subsidies

Na het programma nodigen we je uit om onder het genot van een drankje tips & tricks uit te wisselen met de sprekers en elkaar.

Voor: Alle besturen en organisatoren in de gemeente De Wolden die werken met vrijwilligers zijn van harte welkom. Denk hierbij aan sportverenigingen, koren, dorpsbelangen, volkstuinverenigingen, feestcommissies en nog veel meer!

Laat deze kans niet aan je voorbijgaan om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en geïnspireerd te raken. Zet het alvast op de agenda van jouw (bestuurs)vergadering. De uitnodiging met aanmelding volgt na de zomer.

Met vriendelijke groet,

Cultuurcoaches, Sportfunctionarissen en het Vrijwilligers Informatiepunt (ViP) De Wolden