Subsidie voor tijdelijke kunstwerken kampioenschap wielrennen

Gepubliceerd op 23 maart 2023 om 12:12

In september vindt het Europees Kampioenschap wielrennen plaats in Drenthe. Het college van Gedeputeerde Staten stelt € 40.000 beschikbaar voor tijdelijke kunstwerken die in dit kader worden gemaakt. 

Inwoners, verenigingen, stichtingen en bedrijven kunnen vanaf 1 april 2023 een beroep doen op de subsidieregeling. De subsidie bedraagt maximaal €2.500 per project voor materiaalkosten. Het kunstwerk moet in de periode van 20 t/m 24 september 2023 zichtbaar zijn voor een breed publiek langs de route. Informatie vind je op de website van de provincie.