Geef zang door aan je kangoeroekoor!

Gepubliceerd op 29 april 2024 om 16:04

Vindt jouw koor het belangrijk dat meer kinderen samen zingen?

Ziet je koor verjonging en aanwas vanuit de jeugd als een opdracht?

En zouden jullie daarom graag een eigen jeugdgroep – een ‘kangoeroekoor’ – willen starten?

Koornetwerk Nederland én drie korenbonden helpen je. Kennis, kunde én (financiële) middelen krijg je mee in de buidel.

Meld je koor dus vooral aan. Dat kan tot en met 12 mei 2024.

 

Koornetwerk Nederland en de drie grootste korenbonden van Nederland – KCZB, KBZON en BALK – beginnen met een uniek pilotproject. Zes volwassen koren (twee lid-koren van elke bond) krijgen de kans om een jeugdafdeling te starten.

Ondersteuning en budget

Als je koor de uitdaging aangaat, sta je er niet alleen voor. Je krijgt begeleiding op het gebied van organisatie, werving, repertoire en werkvormen. Voor elk koor dat meedoet, is bovendien een impulsbudget beschikbaar als ondersteuning in de kosten voor onder meer een dirigent en repetitieruimte.

De koren die meedoen, spreken af om jeugdzangers te werven voor het kangoeroekoor en met die groep 15 (repetitie)bijeenkomsten te organiseren. Dat traject werkt toe naar een presentatiemoment in het voorjaar van 2025. Het is de bedoeling dat het kangoeroekoor daarna wordt voortgezet en als inspiratie dient voor de oprichting van nog meer kangoeroekoren in Nederland.

Blauwdruk ‘Geef zang door!’

Het initiatief voor de kangoeroekoren vindt plaats in het kader van het Project Kinder- en Jeugdkoorzang van Koornetwerk Nederland met ondersteuning van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). Projectleider Claudia Franzen verzorgt aan het begin van het traject een online workshop voor de zes koren. Dat doet ze aan de hand van de Blauwdruk ‘Geef zang door!’ die handvatten geeft voor de oprichting van jeugd- en jongerenkoren.

Het startbudget dat het kangoeroekoor meekrijgt, kan bijvoorbeeld besteed worden aan de inzet van een dirigent/muzikaal leider, wervings- en publiciteitskosten, de aanschaf van repertoire en/of de huur van een locatie. Tijdens het traject vinden enkele uitwisselingsbijeenkomsten plaats met deelnemende koorleiders en organisatoren. Daarnaast bieden Claudia Franzen en de drie bondsbureaus ondersteuning bij praktische vragen of problemen die jullie onderweg tegenkomen.

Aanmelden en selectie

Na sluiting van de inschrijvingstermijn op 12 mei worden zes koren geselecteerd voor deelname. Daarbij wordt gelet op de geografische spreiding over Nederland. Natuurlijk is jullie motivatie voor, en de visie óp het kangoeroekoor ook van belang.  

Aanmelden kan hier!

 

Vul de gevraagde gegevens in en besteed vooral ook aandacht aan jullie motivatie en visie op (de toekomst van) jullie eigen kangoeroekoor.    

Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met

Ramon van den Boom, coördinator namens de korenbonden, ramonvandenboom@kbzon.nl of met

Claudia Franzen, projectleider Jeugd- en Kinderkoorzang bij Koornetwerk Nederland, claudia.franzen@koornetwerk.nl