Nieuwe subsidieregeling voor projecten op het Drentse platteland

Gepubliceerd op 15 mei 2024 om 09:43

Provincie Drenthe opent op 8 mei 2024 een nieuwe subsidieregeling voor projecten op het Drentse platteland. Het gaat om de regeling ‘Provinciale LEADER-projecten Drenthe’ die aanvullend is op het bestaande LEADER-programma.

Doel is het ondersteunen van kleinschalige lokale projecten die ontstaan in de Drentse samenleving en bijdragen aan een toekomstbestendig platteland in onze provincie.

De regeling loopt van 2024 tot en met 2027. Zowel de provincie als alle Drentse gemeenten dragen financieel bij. Tot en met 2027 is er in totaal € 2.115.000,-- beschikbaar voor projecten.

Meer informatie:
https://www.leaderdrenthe.nl/nieuwsberichten/algemeen/nieuwe-subsidieregeling-projecten/

https://www.leaderdrenthe.nl/west/leader/