Talentkracht

Gepubliceerd op 20 december 2021 om 20:49

Provincie Drenthe heeft een subsidie toegekend voor Talentkracht in De Wolden.

In De Wolden stromen kinderen al jaren te laag uitstromen naar het Voortgezet Onderwijs, dat is jammer van al die talenten. We zien ook het probleemgedrag van kinderen op school en daarbuiten toenemen. Hierdoor vergroot de druk op de jeugdzorg. 

Wat gebeurt er als we kinderen creativiteit niet afleren maar juist laten ontwikkelen?

De Talentkracht-visie geeft ons hier handvatten voor. Alle kinderen laten talentvol gedrag zien, mits ze als talentvol worden benaderd. Talentvol gedrag is te zien in nieuwsgierigheid, enthousiasme, ontdekken, redeneren en vragen stellen.

Als professional is het van belang om talentvol gedrag van leerlingen op te merken en in te kunnen schatten wat het kind nodig heeft en zelf daarop (talentvol) te handelen.

Graag willen we iedereen die met kinderen werkt in De Wolden handvatten geven talentkrachtig te kunnen handelen. In de komende periode wordt hiervoor een stappenplan uitgewerkt. Meer informatie volgt!