Talentgedreven Werken met Kinderen en Jongeren

Gepubliceerd op 9 november 2022 om 10:34

Werken met talenten gaat verder dan kijken waar een kind goed in is.

Wat zit er onder zichtbaar talent?
Niet het goed zijn in voetballen is het talent, maar hoe het komt het dat een kind goed is in voetballen. Het gaat om de onzichtbare talenten, die maken een kind authentiek!
“Ik ben een echte meetrekker, want als we aan het verliezen zijn, weet ik mijn hele team weer op te peppen!”

Voor wie?
Graag helpen we kindercoaches, leerkrachten, begeleiders en andere professionals op weg, hoe ze deze talenten bij kinderen kunnen ontdekken en hoe dat helpt om zelfvertrouwen bij kinderen en hun kring te laten groeien. In de opleiding staat de theorie van de positieve psychologie, de talentenbenadering en de mindsettheorie centraal.

Doel?
De opleiding is ook bedoeld om je eigen focus rondom het werken met kinderen scherper te krijgen. Hoe kan ik nadrukkelijk werken vanuit een talentbenadering, wat vind ik daarbij echt belangrijk en zeker ook: welke talenten van mijzelf kan ik daarbij goed inzetten?

Concreet
Daarnaast willen we je meenemen en inspireren in de manier waarop wij met kinderen, ouders en leerkrachten werken.

Heel concreet, zodat je de volgende dag zelf meteen kunt beginnen met het ontdekken van talenten en met het laten groeien van zelfvertrouwen en veerkracht.

Tweedaagse training - Ontdek de talenten die ieder kind uniek maken.

* Wat is de theorie achter talentgedreven werken en groeidenken?
* Hoe neem je een talentinterview af?
* Hoe gebruik je de talentkaartjes en vele andere talent-werkvormen?
* Hoe gebruik je groeitaal en groeizinnetjes?
* Hoe ontdek je talent áchter gedrag dat het eerst in het oog springt?
* Hoe betrek je de kring van een kind in het ontwikkelingsproces?

De training wordt gegeven door de 'Blij met mij academie', kijk voor meer informatie en beschikbare data op: https://blijmetmijacademie.nu/talentgedreven-werken-met-kinderen-en-jongeren/ 

 

Leerkrachten, pedagogisch medewerkers, kunstdocenten en andere professionals die met kinderen werken uit gemeente De Wolden kunnen voor het volgen van deze training aanspraak maken op het budget Talentkracht. Neem hiervoor contact op met Inge Sterken: inge.sterken@dewoldenhoogeveen.nl Het budget Talentkracht is beperkt, wie het eerst komt wie het eerst maalt. Het is mogelijk de training dit schooljaar de volgen, volgend schooljaar is ook een mogelijkheid.

 

Andere optie is het volgen van de opleiding tot Kindertalentenfluisteraar, ook hiervoor kan aanspraak gemaakt worden op het budget Talentkracht.

Elk kind dat geboren wordt, heeft bakken talent. Talent gaat niet over het uitblinken in een bepaalde activiteit maar over elke activiteit die vanzelf gaat en die voldoening oplevert. Die maakt dat de tijd vliegt, en dat je je batterijen oplaadt. Van je talenten krijg je energie.

Kinderen zijn zich vaak niet bewust van hun talent, anderen kunnen hen helpen om zich bewust te worden van hun talent. Dat is precies wat een kindertalentenfluisteraar doet. Kinderen helpen om hun talenten te benoemen. We dromen ervan dat elk kind dat in Vlaanderen, Nederland en uiteindelijk de hele wereld geboren wordt, zijn talenten kan leren kennen op een zeer laagdrempelige manier. Het zou een basisrecht van elk kind moeten zijn.

Een kindertalentenfluisteraar in elke gemeente in Nederland en Vlaanderen, daar gaan wij voor!

Voor wie?
Iedereen die dat wil kan een kindertalentenfluisteraar worden! Een leerkracht, kindercoach, kunstdocent, sportleraar, pedagoog, etc.

Doel?
De opleiding is ook bedoeld om je eigen focus rondom het werken met kinderen scherper te krijgen. Hoe kan ik nadrukkelijk werken vanuit een talenbenadering, wat vind ik daarbij echt belangrijk en zeker ook: welke talenten van mijzelf kan ik daarbij goed inzetten?
Een kindertalentenfluisteraar is iemand die het erg leuk vindt om talentgesprekken te voeren met kinderen. Zo’n gesprek zorgt ervoor:

* Dat kinderen hun eigen talenten onder woorden kunnen brengen zodat zij meer veerkracht en weerbaarheid ontwikkelen.
* Dat kinderen zich bewust worden dat talent niet gaat over het uitblinken in een bepaalde activiteit, maar dat het juist gaat over     activiteiten die je leuk vindt, die je voldoening geven, en die maken dat de tijd vliegt
* Dat kinderen hun eigen talenten onder woorden kunnen brengen aan de hand van o.a. het materiaal dat we hebben ontwikkeld     om op zo’n manier bij te dragen tot een positief zelfbeeld, meer veerkracht en weerbaarheid

Zo kan elk kind beter omgaan met de uitdagingen die op hun pad liggen!

Waar en wanneer je een talentgesprek doet hangt af van wie jij zelf bent. Je kan de competenties als kindertalentenfluisteraar gebruiken in jouw professionele activiteit, een pop-up organiseren in een bibliotheek of een andere plaats dat dicht bij jou aanleunt.

We dromen ervan dat elk kind dat in Vlaanderen, Nederland en uiteindelijk de hele wereld geboren wordt, zijn talenten kan leren kennen op een zeer laagdrempelige manier. Het zou een basisrecht van elk kind moeten zijn.

Deze opleiding wordt verzorgd door de 'Blij met mij academie' in samenwerking met Luc DeWulf, meer informatie: https://blijmetmijacademie.nu/kindertalentenfluisteraar/ en https://www.kindertalentenfluisteraar.com/