Training: De Wolden kiest voor Talent

Gepubliceerd op 19 september 2023 om 10:43

Daar word je blij van!

•Hoe zorg ik dat ieder kind veerkracht en zelfvertrouwen krijgt?
•Hoe kan ik meer kijken naar wat een kind wél kan?
•Hoe kan ik kinderen en jongeren helpen om zichzelf beter te leren kennen?

BELANGRIJKE VRAGEN!
Gelukkig heeft iedereen sterke kanten, in een unieke combinatie. Kiezen voor talent is een keuze voor meer energie, veerkracht en geluk. IJsselgroep geeft in samenwerking met Luk Dewulf en Els Pronk een training Talentgedreven werken, ook wel ‘Talentenfluisteraar’.
Wat is een talentenfluisteraar? Dat is iemand die opgeleid is om talentengesprekken te voeren met kinderen of jongeren. Die een waarderende blik en talententaal als handvatten heeft om te zorgen voor veerkracht en een positief zelfbeeld. Zo kan elk kind, elke jongere beter omgaan met de uitdagingen die op zijn pad liggen! Onze droom is dat elk kind dat in De Wolden geboren wordt, zijn talenten kan leren kennen op een zeer laagdrempelige manier. Het zou een basisrecht van elk kind moeten zijn.

ONDERWERPEN
De training bestaat uit drie dagen. De trainingen worden gehouden in het gemeentehuis in Zuidwolde.

Een belangrijk onderdeel van de training is het talentengesprek. Een talentengesprek zorgt ervoor:
• Dat kinderen hun eigen talenten onder woorden kunnen brengen zodat zij een positief zelfbeeld, meer veerkracht en
weerbaarheid ontwikkelen.
• Dat kinderen zich bewust worden dat talent niet gaat over het uitblinken in een bepaalde activiteit, maar dat het juist
gaat over activiteiten die je leuk vindt, die je voldoening geven, en die maken dat de tijd vliegt.


Deze opleiding is een gedegen training met de unieke inbreng van Luk Dewulf en Els Pronk. De opleiding is ervaringsgericht:
steeds brengen we als groep de inhoud in praktijk. Je leert veel over je eigen talenten en hoe je die inzet in jouw werk. Deze manier van kijken en werken is geen methode maar kan je overal doorheen vlechten!

VOOR WIE
Voor iedereen die met kinderen of jongeren werkt.

WAT ANDEREN ZEGGEN
“Door deze training ga ik anders naar kinderen kijken: ik kijk nu verder dan hun prestaties. Ik leer ze kennen.”

“Ik heb het als een lichte training ervaren. Het gaat over kleine maar heel belangrijke dingen. Dingen die ik steeds de volgende dag
al kon toepassen in mijn groep.”

“Ik heb mezelf beter leren kennen tijdens deze training, een onverwachte opbrengst!”

“Ik ben verrast door wat een talentengesprek teweegbrengt: kinderen raken meer gemotiveerd.”


DATA
• Training ronde 1: 31 januari, 16 februari en 28 maart 2024
• Training ronde 2: 31 januari, 26 februari en 5 april 2024

RONDE 1 en 2 ZITTEN HELEMAAL VOL ENTHOUSIASTE DEELNEMERS. ER IS EEN DERDE RONDE TOEGEVOEGD: 31 JANUARI, 9 FEBRUARI EN 1 MAART 2024. GEEF JE DUS SNEL OP VOOR RONDE 3!

 

KOSTEN
De training wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe en door gemeente De Wolden. Er wordt een eigen bijdrage
gevraagd van €75,- per deelnemer.


AANMELDEN
Je kunt je aanmelden voor de training door een mail te sturen naar cultuurcoach Inge Sterken, inge.sterken@dewoldenhoogeveen.nl. Vermeld hierin aan welke ronde je wilt deelnemen en daarnaast je naam, organisatie/
functie, emailadres en telefoonnummer.
Vol=vol, inschrijven kan tot 15 december 2023. De inschrijving voor ronde 3 kan t/m 10 januari 2024.


MEER INFORMATIE
www.kindertalentenfluisteraar.com 

Trainer IJsselgroep: Nienke Bouwman, nienke.bouwman@ijsselgroep.nl, 06-14003634
Cultuurcoach gemeente De Wolden: Inge Sterken, inge.sterken@dewoldenhoogeveen.nl, 06-38846345

 

Folder Training Talentkracht DW A 5
PDF – 1,7 MB 121 downloads