Online Symposium “Eén Muziek Met...”

Gepubliceerd op 17 februari 2022 om 10:04

Een inspiratiemiddag over muziek in samenhang met andere vakken. Woensdag 30 maart 2022 van 15.00 – 17.30 uur.

 

Op veel scholen krijgen de kinderen regelmatig muzieklessen. En dat is mooi want muzikale ontwikkeling draagt ook bij aan de creativiteit, motoriek, sociale vaardigheden en nog veel meer. Muziek is leuk én gezond voor kinderen. Maar kun je de muziekles ook in samenhang met andere vakken aanbieden? Hoe combineer je muziek met andere kunstvakken, met taal, rekenen of ICT? En hoe kun je dat praktisch toepassen in jouw lespraktijk?

Tijdens het online symposium “Eén Muziek Met”  vertellen Rens Gresnigt en Vivian Knols over hun visie op vakkenintegratie. Vervolgens kunnen deelnemers twee van de 10 workshops over muziek kiezen. De onderwerpen variëren van Muziek en ICT, Muziek en rekenen tot Muziek in animaties en Muziek en verhalen voor de jongste kinderen. Er is ook een sessie voor schoolleiders en ICC’ers over vakintegratie in het curriculum van de school. We hopen met dit boeiende programma studenten, leerkrachten en ICC’ers, maar ook de schoolleiders, te inspireren en informatie te geven over muziek in samenhang met andere vakken.

  • Meer informatie en opgeven kan via de website www.eenmuziekmet.nl
  • Voor wie: studenten pabo en conservatorium, leerkrachten PO,  schoolleiders, ICC’ers, cultuurcoaches, vakdocenten en andere belangstellenden

Dit symposium is een samenwerking tussen NHL Stenden Hogeschool, MuziekAkkoord Drenthe, MuziekAkkoord Groningen-Oost, Méér Muziek in de Klas en MMIDK Lokaal Groningen en Friesland.