Samen Cultuurmaken: Open Oproep Cultuur in de Buurt

De samenleving verandert en beïnvloedt het welzijn van ons allemaal. De regering heeft gereageerd op deze ontwikkeling door het starten van het project 'Mentale gezondheid: van ons allemaal’, onder leiding van demissionair staatssecretaris Van Ooijen. Als onderdeel hiervan introduceert het Fonds de Open Oproep ‘Cultuur in de Buurt’. Deze oproep heeft tot doel kunst- en erfgoedactiviteiten toegankelijk te maken voor mensen in kwetsbare sociaaleconomische situaties. Met deze Open Oproep streven we naar een verbetering van de mentale gezondheid door culturele projecten in jouw gemeenschap, zoals buurten, wijken of regio's.

Lees hier de aankondiging

 

Extra geld voor Jongeren maken cultuur!

Heb je een goed idee voor kunstzinnige en/of erfgoedactiviteiten in kleine en middelgrote gemeenten of het Caribisch deel van Koninkrijk waardoor jongeren zich creatief kunnen uiten en ontwikkelen? En werk je samen met partijen uit het cultureel en sociaal domein? Er is een ruim budget beschikbaar. Heb je vragen? Neem contact op met een adviseur. Ze helpen je graag verder.

Check de Open Oproep

Regiomakelaar Mondriaan Fonds

Ben je als professioneel beeldend kunstenaar, beginnend of ervaren, toe aan nieuwe stappen in je werk (een project, uitbreiding van je oeuvre, vergroting zichtbaarheid of onderzoek)? Dan kan het Mondriaan Fonds je wellicht steunen. Neem contact op met regiomakelaar Andrea Möller; andrea.moller@mondriaanfonds.nl

Nieuwe subsidie voor samenwerkende zzp'ers en organisaties in culturele sector

Kunstenaars die samen een atelier huren, kunstvakdocenten die gezamenlijk een kunsteducatieprogramma ontwikkelen voor het voortgezet onderwijs. Of kunstenaars die een gezamenlijke rechtspersoon oprichten. Met de regeling Samenwerking & Schaalvoordelen worden organisaties en zzp’ers in de culturele en creatieve sector aangemoedigd om de mogelijkheden van samenwerking met andere organisaties en zzp’ers te verkennen. Door samen te werken, kan een eerlijke en duurzame beroepspraktijk gerealiseerd worden. De verkenningsbijdrage en Stimulansbijdrage biedt 5.000 en 20.000 euro ondersteuning. Kijk op de website van Platform ACCT voor nog meer informatie.

 

Nieuwe subsidieregeling voor projecten op het Drentse platteland

Provincie Drenthe opent op 8 mei 2024 een nieuwe subsidieregeling voor projecten op het Drentse platteland. Het gaat om de regeling ‘Provinciale LEADER-projecten Drenthe’ die aanvullend is op het bestaande LEADER-programma.

Doel is het ondersteunen van kleinschalige lokale projecten die ontstaan in de Drentse samenleving en bijdragen aan een toekomstbestendig platteland in onze provincie.

De regeling loopt van 2024 tot en met 2027. Zowel de provincie als alle Drentse gemeenten dragen financieel bij. Tot en met 2027 is er in totaal € 2.115.000,-- beschikbaar voor projecten.

Meer informatie:
https://www.leaderdrenthe.nl/nieuwsberichten/algemeen/nieuwe-subsidieregeling-projecten/

https://www.leaderdrenthe.nl/west/leader/

 

Subsidie Incidentele Culturele projecten Drenthe

Mooie kans! Met deze subsidieregeling wil de Provincie Drenthe een levendig, gevarieerd cultureel klimaat stimuleren en in stand houden. De regeling is bedoeld voor culturele projecten die een incidenteel karakter hebben en een groot publieksbereik.

Meer info: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/producten-diensten/subsidie-incidentele-culturele-projecten/ 

Kijk voor de overige subsidiemogelijkheden vanuit provincie Drenthe op: https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/cultuur-sport-vrije/cultuur/ 

 

Nieuwe subsidie maakt De Wolden toegankelijker

Een deur zonder drempel, een invaliden-wc tijdens een evenement, een ontmoetingsmiddag voor nieuwkomers, een doventolk of een ondertiteling bij een filmpje. Het is soms zo simpel en het kan mensen met een beperking, LHBTIQ+ of mensen met een niet-westerse achtergrond enorm helpen. Verenigingen en organisatoren van evenementen kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente om hun locatie of evenement fysiek, sociaal of digitaal toegankelijker te maken.

Het college van burgemeester en wethouders besluit tot deze subsidie om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen in De Wolden. Er is voor 2024 en 2025 € 10.000 subsidie per jaar beschikbaar; per aanvrager maximaal € 1000,-.

Vragen over de regeling?

Voor vragen over de regeling kunt u bellen met Lisette Pronk-Tijmens: telefoonnummer 14 0528 of mailen naar gemeente@dewolden.nl. Vanaf 1 januari 2024 is het mogelijk om de subsidie aan te vragen via de dewolden.nl (aanvraagformulier De Wolden Gewoon Toegankelijk).

KANS: Stichting Reco stelt budget beschikbaar voor culturele activiteiten

Reco is een stichting die al sinds 1998 bestaat en die als doelstelling heeft: ”Het versterken van de recreatieve, economische en culturele ontwikkeling van Zuidwolde”.

De cultureel getinte activiteiten van Reco in de afgelopen jaren hebben tot een positief financieel resultaat geleid.

Het budget dat nog in kas zit stelt de stichting ter beschikking aan cultuurmakers die een mooie culturele activiteit in De Wolden willen uitvoeren.

Een ontzettend mooi gebaar, mede omdat De Wolden dit jaar Culturele Gemeente van Drenthe is. 

Voorwaarden voor het verkrijgen van deze subsidie zijn:

  • Het gaat om een culturele activiteit
  • In principe worden de activiteiten uitgevoerd in het gebied van de “oude” gemeente Zuidwolde (het gaat om de dorpen Zuidwolde, Veeningen, Fort, Linde, Drogteropslagen, Alteveer en Kerkenveld)
  • Je kunt een aanvraag indienen door een projectplan met begroting te sturen naar Sjouke Koopal (secretaris Reco) sjenbkoopal@gmail.com

 

Vragen of sparren over je plan? Je kunt terecht bij de cultuurcoaches Anne Marie Verkade- Diphoorn en Inge Sterken: cultuurcoaches@dewoldenhoogeveen.nl of bij Sjouke Koopal namens Stichting Reco.

Hoe maak je festivals en evenementen toegankelijk voor mensen met een lichamelijke-, zintuigelijke- of mentale beperking?

De Coalitie voor Inclusie heeft een routekaart beschikbaar voor organisatoren van festivals en evenementen. Deze kaart staat bomvol tips om jouw festival of evenement toegankelijk te maken voor iedereen. Download de routekaart via de website van Coalitie voor Inclusie

Financiering, fondsen en subsidies

Op zoek naar financiële middelen voor de realisering van een project? K&C Drenthe heeft alle financieringsmogelijkheden op een rij gezet:                                         https://www.kunstencultuur.nl/fondsen 

 

Fondsen in De Wolden:

Stichting Het Marius Tonckensfonds: https://www.mariustonckensfonds.nl/ 

Stichting Ruinen 1865: https://www.stichtingruinen1865.nl/ 

 

Fonds voor jongeren:

Subsidieregeling Samen Cultuurmaken

 

Co-creatie:

https://cultuurparticipatie.nl/actueel/146/co-creatie-een-nieuwe-subsidieregeling 

 

Projecten met een bovenregionaal karakter: 

https://beringerhazewinkel.nl/  

 

Het VSB Fonds helpt je op weg met deze online cursus fondsenwerving: https://www.vsbfonds.nl/over-vsbfonds/aanvragen/online-cursus-fondsenwerving 

 

Vsbfonds Cursus Fondsenwerving
PDF – 572,5 KB 277 downloads

Culturele Financieringswijzer

Krijg inzicht in welke financieringsmogelijkheden er bestaan voor jouw financieringsbehoefte.

Laat je inspireren door actuele voorbeelden van andere kunstenaars, creatieve makers en organisaties.

Verdiep je kennis, zoals over informeel investeren en crowdfunding, met verwijzingen naar andere platforms.

https://www.cultuur-ondernemen.nl/culturele-financieringswijzer 

 

 

Meer achtergrondinformatie over fondsen vind je hier:      https://www.cultuursubsidie.nl/over-het-cultuurstelsel 

en:

https://www.cultuur-ondernemen.nl/culturele-financieringswijzer/dossier/cultuursubsidies 

 

Vragen? Neem contact op met de cultuurcoaches

Oog voor impuls voor zzp'ers

Ben je als zzp'er werkzaam in de culturele sector? De overheid wil graag dat zzp'ers in de creatieve en culturele sector zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Daarom is de Zelfverzekerd-regeling in het leven geroepen met een stimuleringsbudget.

Lees meer op https://zelfverzekerd.oogvoorimpuls.nl/ 

Loket (amateur)kunst

K&C is er voor iedereen in Drenthe die bezig is met muziek, dans, beeldende kunst, theater, media en erfgoed.

Je kunt als (amateur)kunstenaar of vereniging bij hen terecht met vragen over plannen, subsidiemogelijkheden, samenwerkingspartners en podia. En ze denken graag mee als je op zoek bent naar bijvoorbeeld nieuwe (bestuurs)leden of een regisseur.

K&C zoekt kosteloos met je naar antwoorden op jouw vragen of brengen je in contact met nuttige instanties.

https://www.kunstencultuur.nl/kunstbeoefening/amateurs/loket-amateurkunst 

Drentse Musea die een projectplan educatie (willen) ontwikkelen kunnen gebruik maken van de gratis ondersteuning van K&C. Het is ook mogelijk om je bestaande educatiemateriaal eens onder de loep te laten nemen. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Stuur dan een mail naar hester@kunstencultuur.nl. De adviseurs erfgoed van K&C komen graag langs!

Cultuurloket DigitALL is open

Heb je plannen om je publieksbereik te verbeteren door de inzet van digitale technologie? Of zoek je als theater, filmtheater, muziekpodium, museum, festival of producent ondersteuning? Dien dan een aanvraag in bij Cultuurloket DigitALL.

 

Werktuig PPO

Jezelf blijven ontwikkelen is belangrijk voor je duurzame inzetbaarheid én mogelijkheden binnen de creatieve of culturele sector. Werktuig PPO biedt de mogelijkheid voor medefinanciering van je ontwikkelplan. Heb je voor jezelf scherp op welke manier jij jezelf wilt ontwikkelen of bijscholen? Dan kun je via de website www.werktuigppo.nl een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage.