Subsidieregeling Streekprogramma Wiede Wold is open

Gepubliceerd op 11 oktober 2022 om 13:01

In 2023-2024 heeft gemeente De Wolden de eer om Culturele Gemeente van Drenthe te zijn. Om culturele activiteiten te stimuleren is er een Subsidieregeling Streekprogramma Wiede Wold opgesteld.

Iedereen, zowel natuurlijke personen als organisaties met rechtspersoonlijkheid, kunnen een aanvraag indienen. Er kunnen meerdere aanvragen worden ingediend. Maar bij meerdere aanvragen kent het college voor maximaal één culturele activiteit subsidie toe. De subsidie bedraagt maximaal € 5.000 per culturele activiteit. We moedigen activiteiten aan die in samenwerking met anderen worden gedaan. Ook medefinanciering vanuit (lokale) fondsen en sponsoring wordt gestimuleerd.

Stimuleren culturele activiteiten
De regeling heeft als doel culturele activiteiten te stimuleren in het kader van de Culturele gemeente van het jaar 2023-2024. De culturele activiteiten dragen bij aan de volgende doelen: het verkennen van de toekomst van het platteland, het versterken van het culturele leven, het bevorderen van de sociale cohesie en het sterker positioneren van de gemeente als een gemeenschap die een voorbeeld is voor andere plattelandsgemeenschappen.

Subsidie aanvragen
Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode van 8 oktober 2022 tot en met 7 december 2022. De activiteit moet dan in het voorjaar van 2023 worden georganiseerd. Meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagformulier is zijn te vinden op https://www.dewolden.nl/subsidies-en-leningen/subsidie-cultuuractiviteiten-2023 en op https://wiedewold.nl/.

Culturele ontmoetingen - brainstromsessies
Marius Klein, muzikant, organiseert in zijn theetuin “op zijn Zweeds” aan de Oshaarseweg 32 in Echten twee keer een culturele ontmoeting. Hierbij kan iedereen aansluiten die met elkaar van gedachten willen wisselen over creatieve ideeën voor Wiede Wold. De ontmoetingen zijn laagdrempelig ingestoken. Iedereen is welkom. Het maakt niet uit of je een idee hebt die nog heel vaag is of dat je al een uitgewerkt plan hebt. Juist de verbinding met elkaar en het eventueel verder samenwerken is het doel van de avond. De ontmoetingen zijn op 27 oktober en 24 november. Beide avonden starten om 19.00 uur.

Klik hier voor overige financieringsmogelijkheden.