Ambassadeursbijeenkomst 11 oktober

Gepubliceerd op 19 oktober 2022 om 14:17

De culturele bijeenkomst op 11 oktober stond in het teken van Wiede Wold; de toekomst van ons platteland (De Wolden culturele gemeente van Drenthe).

Daarnaast werd de agenda ‘Cultuur blijft belangrijk in De Wolden’ besproken die voor 2023 en 2024 verlengd wordt.
Een volle en diverse agenda en een zaal vol enthousiastelingen! De hoge opkomst van zo’n 50 mensen getuigde van het feit dat cultuur levendig is in De Wolden.

We verzamelden rond het kampvuur onder de hoge boom bij de Theaterschuur van Marga Kool en Jan Veenstra. De sfeer, de preview van het verhaal gebracht door Dirk Bruinsma en de muziek vormden een geweldige start van een mooie avond.

Binnen deed wethouder Albert Haar het openingswoord. Ook las hij een gedicht van Marga Kool voor en mijmerden we even terug naar vervlogen plattelandstijden van melkbussen en grupstallen. En dat is nog maar zo kortgeleden. Wat gaat de toekomst van het platteland nog meer brengen?

Beleidsadviseur Cultuur Sarah Medas leidde ons door de avond. Eerst werden de nieuwe gezichten binnen de Regiegroep Cultuur voorgesteld; Sikke-Bart Frieling: Beleidsmedewerker Erfgoed en Cultuurhistorie, Rob Tolman (afwezig deze avond): Beleidsadviseur/accountmanager, Recreatie en Toerisme De Wolden, Economie en Leefomgevingen en Anne Marie Verkade-Diphoorn: cultuurcoach gemeente De Wolden.

Daarna werd iedereen aan werk werden gezet door Inge Sterken, cultuurcoach en coördinator Streekprogramma Wiede Wold. Opdracht voor elke groep was om samen een zo hoog mogelijke toren te bouwen van papier. Fantastisch om te zien hoe verschillend ieder groepje te werk ging en hoe er 9 unieke torens ontstonden.
Ook binnen Wiede Wold willen we door met elkaar samen te werken, tot unieke projecten komen.

De afgelopen tijd is er hard gewerkt om een organisatie rond Wiede Wold te vormen. De nieuwe bestuursleden van Stichting Wiede Wolden werden voorgesteld: Bianca Grote Beverborg, Gea Leffers en Ben Hofman (afwezig deze avond). De zakelijk leiding van Wiede Wold wordt gevormd door Annemarie Resink en Daphne van der Wilt. Daarnaast is er het kernteam. De organisatie is nu op volle kracht. Daarmee ligt er een kans alle kennis en ervaring in te zetten voor inspiratie, nieuwe vormen, andere invalshoeken, en daarin samen op trekken om tot iets unieks te komen.

Sarah nam iedereen mee in de ins en outs van Wiede Wold (zie Power Point). Inge lichtte de subsidieregeling voor het Streekprogramma toe. Voor meer informatie hierover kijk je op https://wiedewold.nl/streek/ en/of neem je contact op met de cultuurcoaches via cultuurcoach@dewoldenhoogeveen.nl.
Het is mogelijk ook andere subsidies aan te vragen voor de culturele activiteiten, o.a. bij Marius Tonckensfonds, Stichting Ruinen 1865, Subsidie Cultuurmakersloket Drenthe (Provincie Drenthe).
Kijk voor meer informatie over deze en andere fondsen, en tips hoe fondsen te werven op: https://www.cultureeldewolden.nl/sterk-netwerk/kunstenmakers 

Op 27 oktober en 24 november staan er, op initiatief van Marius Klein, 2 brainstormsessies gepland bij hem thuis aan de Oshaarseweg 32. Iedereen is daarbij welkom om kennis te maken en ideeën en vragen over Wiede Wold uit te wisselen. Er staat een pot op tafel voor een bijdrage aan de koffie en thee.
Jorn Konijn vertelde enthousiast over de Expo en Dirk Bruinsma over het Locatietheater. Jorn heeft een aantal kunstenaar/designers op het oog en een eerste brainstromsessie met hen staat gepland. De ideeën die hij tijdens de vorige ambassadeursbijeenkomst in mei heeft gehoord neemt hij daarin mee.
Dirk heeft plannen met We Are Nice (noordelijk innovatielab circulaire economie) over het bouwen van de Afvalkathedraal. Vanaf februari 2023 zal er samen gebouwd gaan worden aan de kathedraal. Daarnaast is het verhaal voor het theaterstuk in ontwikkeling.

Na de pauze hebben we ingezoomd op de verlenging van de ‘Agenda Cultuur blijft belangrijk in De Wolden’.
Dit hebben we besproken aan de hand van de 3 pijlers:
• Cultuur is gezond
• Het verhaal van De Wolden
• Samen sterk

Ook hebben we besproken hoe de rol van de ambassadeurs er uit kan zien.
Bij het opstellen van de eerste ‘Agenda Cultuur blijft belangrijk in De Wolden’ in 2019, is ook een werkwijze met ambassadeurs uitgedacht.
In de praktijk is deze rol nog niet uit de verf gekomen.
Dat bleek ook uit de reacties uit de zaal: voor velen was het onduidelijk wat de rol als ambassadeur inhoudt.
Nu, enkele jaren na het opstellen van de eerste agenda, na corona en met een nieuw cultureel team binnen de gemeente, willen we graag de rol van de ambassadeurs handen en voeten gaan geven en nader uitwerken.
Vanuit de zaal kwamen hiervoor bruikbare ideeën naar voren:
• De wens om meer ruimte te krijgen om elkaar en elkaars expertise te leren kennen
• Per pijler gericht mensen benaderen om hiervoor ambassadeur te worden
• Duidelijkheid bieden over wat een ambassadeur moet uitdragen
• De voorbereidingen voor Wiede Wold en de agenda cultuur los van elkaar behandelen
De Regiegroep Cultuur is blij met alle ideeën en gaat hiermee aan de slag. We houden jullie hiervan op de hoogte.

 

Kijk in de bijlage voor de Power Point.
Vragen en aanvullingen zijn welkom, stuur deze naar: cultuurcoach@dewoldenhoogeveen.nl 


Meer info op:
https://wiedewold.nl/ 
www.cultureeldewolden.nl 

 

2022-10-10 Presentatie 11 oktober 2022 Ambassadeursbijeenkomst
PDF – 1,8 MB 158 downloads