Extra aandacht voor jongeren met mentale problemen

Gepubliceerd op 17 november 2022 om 11:14

Er is aandacht voor jongeren in de Regeling Samen Cultuurmaken. Er zijn twee nieuwe subsidiemogelijkheden Fonds voor Cultuurparticipatie.

Sinds de coronapandemie blijkt het aantal jongeren dat kampt met mentale issues gegroeid. Er zijn jongeren voor wie het leven (tijdelijk) zwaar is, maar er zijn ook jongeren die dreigen in een sociaal isolement te raken. Door initiatieven te ondersteunen die jongeren actief betrekken bij kunstzinnige en/of erfgoedactiviteiten wil het Fonds voor Cultuurparticipatie, met steun vanuit de ministeries van OCW en VWS, deze jongeren een steuntje in de rug bieden.

Jongeren
Ben je werkzaam bij een instelling binnen het culturele en/of sociaal domein en op enige wijze betrokken bij de doelgroep jongeren en jongvolwassenen? Heb je plannen om een groep jongeren of jongvolwassenen te bereiken of wil je jouw aanbod verbreden? Betrek jij jongeren actief bij jouw plannen of activiteiten? Dan zijn deze subsidiemogelijkheden (open oproepen) wellicht iets voor jou.

Open oproep
We verwachten op 21 november 2022 de Open Oproep Mentale gezondheid jongeren (aanvragen van 5.000 t/m 25.000 euro) te openen en daarna in december de Open Oproep Jongeren maken cultuur (aanvragen van 25.000 t/m 100.000 euro). De open oproepen richten zich op projecten voor een zelf te kiezen leeftijdscategorie van jongeren tussen 12 en 27 jaar, waarbij het culturele en sociaal domein samenwerken.

Kun jij aanvragen?
Kijk hier voor een overzicht van de criteria, voorbeelddocumenten en tips voor het indienen van een aanvraag binnen de Open Oproep Mentale gezondheid jongeren. De criteria voor de Open Oproep Jongeren maken Cultuur volgen op een later tijdstip.

Meer informatie
Binnen Samen Cultuurmaken hebben we meerdere projecten gehonoreerd die zich richten op jongeren. Wil je meer lezen over deze projecten? Klik hier voor de projectenmonitor.

Heb je interesse in het doen van een aanvraag, maar wil je nog meer informatie? Bel gerust  en vraag naar één van de adviseurs Samen Cultuurmaken via (030) 233 60 30 of stuur een mail naar samencultuurmaken@cultuurparticipatie.nl.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.