Nationaal Akkoord Amateurkunst biedt kansen voor Cultureel De Wolden

Gepubliceerd op 21 november 2023 om 14:13

Op 30 oktober j.l is de subsidieregeling Pilot Nationaal Akkoord Amateurkunst geopend. Hiermee slaan gemeenten, provincies en het Rijk de handen ineen om de amateurkunsten structureel te versterken. 

De regeling bestaat uit 2 onderdelen. Het tweede onderdeel van de Pilot Nationaal Akkoord Amateurkunst, biedt ook kunstinstellingen in De Wolden een kans om deel te nemen. Aanvragen voor deze regeling kunnen worden ingediend tot 28 februari 2024.

Culturele instellingen worden uitgenodigd om aanvragen in te dienen binnen dit specifieke aspect van de regeling.

Voor dit onderdeel zijn plannen welkom die de focus leggen op de inhoudelijke versterking van amateurkunst en cultuureducatie, of die zich richten op de duurzame versterking van de infrastructuur van de amateurkunst. Geïnteresseerde kunstinstellingen kunnen meer informatie verkrijgen over dit specifieke onderdeel van de regeling.

Lees meer op de site van het Fonds voor Cultuur Partcipatie.