Website cultureeldewolden.nl

Gepubliceerd op 21 december 2021 om 08:06

Vanaf 1 januari 2022 neemt de Regiegroep Cultuur de website cultureeldewolden.nl over van het Cultureel Platform.

We danken het Cultureel Platform, en met name Sjouke Koopal, voor het bijhouden van de website, de culturele agenda en de facebookpagina.

Vanaf januari kunnen alle culturele activiteiten en nieuwtjes doorgegeven worden aan Inge Sterken: inge.sterken@dewoldenhoogeveen.nl