Oproep aan kunstmakers: Oekraïne

Gepubliceerd op 17 maart 2022 om 13:21

Het is niemand ontgaan; de oorlog in Oekraïne.

In de komende dagen en weken komen vluchtelingen naar Hoogeveen en De Wolden. Vanuit de gemeente zijn crisisteams bezig met de coördinatie van huisvesting, intakes, zorg, onderwijs, etc. 

Daarnaast willen we graag activiteiten op poten zetten op gebied van bv. cultuur. Samen maken, samen bekijken, of…  De kaders zijn nog niet bepaald, maar toch willen we alvast inventariseren welke mogelijkheden er vanuit het culturele veld zijn.

Zou je iets kunnen betekenen hierin? Kan er een activiteit georganiseerd worden? Kan er aangehaakt worden bij geplande activiteiten? Zo ja, wat heb je dan nodig? Het gaat waarschijnlijk vooral om kinderen en hun moeders. Er komt waarschijnlijk een onkostenvergoeding vanuit het rijk, we kunnen nog geen enkele toezegging doen, maar alle ideeën zijn welkom!

Als het kan, graag op korte termijn je reactie naar cultuurcoach Inge Sterken: inge.sterken@dewoldenhoogeveen.nl