Popkoor2000

Logo Popkoor2000

Logo Popkoor2000

Popkoor2000 Ruinen

E-mail: info@popkoor2000ruinen.nl

Web: www.popkoor2000ruinen.nl

Popkoor2000 Ruinen is een gezellig gemengd popkoor dat momenteel bestaat uit zo’n 40 leden. Onze dirigent is Ron Breukelman en we worden op piano begeleid door Ellen Wynia. Wij oefenen op woensdagavond. Wie belangstelling heeft om lid te worden of voor het boeken van een optreden graag contact opnemen via ons e-mailadres of rechtstreeks met één van onze bestuursleden.   

Groepsfoto Popkoor2000

Groepsfoto Popkoor2000

wat is dit?