Streekprogramma Wiede Wold 2024: Film kiek’n op 't boerenerf

Gepubliceerd op 11 maart 2024 om 15:05

Kom jij ook film kijken op een boerenerf? De film "Onder het maaiveld" gaat over de cruciale rol van bodemkwaliteit in de agrarische sector, inspirerend voor iedereen woonachtig in De Wolden. 

Drenthe Boert Bewust is een initiatief dat werkt aan verbinding tussen boeren en tuinders en hun samenleving.

De film ‘Onder het maaiveld’ wordt (waarschijnlijk) afgespeeld bij Melkveebedrijf Van Raalte – Seinen/KoeKroelen op 15 juni 2024. De film Onder het Maaiveld gaat over het bodemleven. Bodem is een belangrijk thema binnen de agrarische sector. Hoe houden we de bodem zo goed mogelijk zodat we er op langere termijn ook hoogwaardig voedsel van kunnen oogsten? Deze film zal zowel boeren en tuinders als burgers, dus eigenlijk gewoon ons allemaal, inspireren. Het bekijken van de film in een kapschuur met stropakjes op het boerenerf is een unieke gelegenheid. Voorafgaand aan de filmavond is er de mogelijkheid om een kijkje op het bedrijf te nemen, een wandeling over de weilanden en de akkers te maken en te genieten van lokale producten. De activiteit is zeer laagdrempelig opgebouwd om de verbinding met elkaar te stimuleren. Er is voldoende gelegenheid om in gesprek met elkaar te gaan.