MoveMe! Inclusiedansfestival

Gepubliceerd op 9 juni 2022 om 11:03

Wat als je lichaam of delen van je lichaam je ineens in de steek laten? Wat als je niet
meer kunt zien, horen of zelfstandig bewegen en je afhankelijk wordt van anderen in
doen en laten?

Dans kan dit laten zien, inzichtelijk en invoelbaar maken. Dans kan
mensen met een beperking ook empoweren, boven zichzelf uit laten stijgen, alleen of in contact met andere dansers.

10 & 11 juni 2022 | Podium Zuidhaege Assen


Tijdens het tweedaags Inclusiedansfestival MoveMe! komen deze thema’s aan de orde. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek, praktijkvoorbeelden, de presentatie van werkprocessen en voorbeelden van voorstellingen, gaan deelnemers niet alleen in gesprek met elkaar, maar kunnen zij ook onder leiding van dansprofessionals de vloer op. Het is mogelijk om beide dagen of één van beide dagen deel te nemen aan het festival.


Wat is er zoal te zien en te doen? Op vrijdag 10 juni zijn drie gastsprekers uitgenodigd,
die met het publiek in gesprek gaan. Dr. Saskia Damen is als Associate professor
verbonden aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de
Rijksuniversiteit Groningen. Zij zal ingaan op het belang van non-verbale
communicatie, tast en beweging voor het begrijpen van de wereld en het opbouwen
van sociale relaties. Ook zal zij voorbeelden laten zien van de effecten van
contactimprovisatie bij personen met (dubbelzintuiglijke) beperkingen.


Choreografe Joop Oonk van dansgezelschap Misiconi gaat in op het werken met een
mixed groep dansers. Welke artistieke goals kan en mag je jezelf stellen als
choreograaf van een mixed dansgezelschap van amateurs en professionals? Waar
liggen de uitdagingen en welke tools ontwikkelde Joop Oonk voor de ontwikkeling van
een eigen danstaal voor mensen met een beperking?


Tot slot zal artistiek leider Lucy Bennett van dansgezelschap Stop Gap uit het Verenigd
Koninkrijk vertellen over de positie van inclusiedans in Engeland en voorbeelden laten
zien van de hoge artistieke kwaliteit op het gebied van inclusiedans in Engeland.

De lezingen worden afgewisseld door een presentatie van de dansvoorstelling
MoveMe!. Leerlingen van Koninklijke Visio uit Haren werkten onder leiding van Anneke
Janssen en Inge de Bruine gedurende een half jaar samen met leerlingen van het NH
Stadslyceum, studenten van de Hanzehogeschool en dansers van Club Guy & Roni aan
een dansvoorstelling. Na de presentatie gaan de makers in gesprek met het publiek.

Op zaterdag 11 juni staat het zelf doen centraal. In de ochtend en middag zijn er
workshops van Joop Oonk en Lucy Bennett. Tussendoor zijn er diverse films te zien
over inclusiedansprojecten. Afsluiting van de dag vormt de dansvoorstelling Tides van
dansgezelschap Misiconi.

Inclusiedansfestival MoveMe! is een initiatief van Podium Zuidhaege in samenwerking
met partners in kunst, cultuur en het sociaal domein, t.w. Nederlandse Dansdagen,
stichting K & C Drenthe, LKCA, Club Guy & Roni, MICHfoundation, Hanzehogeschool
Groningen (ALO), NH Stadslyceum Groningen, Koninklijke Visio Haren, Rijksuniversiteit
Groningen.


Wanneer?
Vrijdag 10 juni: Symposium met lezingen, presentaties, voorstellingen en
paneldiscussies.
Zaterdag 11 juni: Dansworkshops, voorstellingen en films.
Kaarten?
Toegangskaarten Early Bird tot en met 20 mei (inclusief lunch): € 10,- p.p. per dag.
Toegangskaarten na 20 mei (inclusief lunch): € 20,- p.p. per dag.
Te bestellen via www.podiumzuidhaege.nl of telefonisch te reserveren van maandag
t/m donderdag tijdens kantooruren op nummer 0592 –201 092.