Als leden van jouw vereniging stoppen...tips en kansen van de cultuurcoach!

Gepubliceerd op 24 februari 2023 om 13:35

Er zijn steeds meer verenigingen die te maken hebben met teruglopende aantallen leden, moeite hebben met het vinden van bestuursleden en ouder wordend leden aantal. De manier waarop we onze vrije tijd indelen verandert.

Minder mensen kiezen ervoor om zich een lange tijd te binden aan een vereniging of een muziek- of dansschool. Het aantal mensen dat kunstzinnig bezig is blijft wel gelijk, maar de manier waarop verandert. In dit artikel lees je meer over de achtergrond, krijg je tips en lees je meer over de kansen voor amateurkunstverenigingen die te maken hebben met deze ontwikkelingen. 

Dalend ledental

Voor de meeste verenigingen (54%) ligt het belangrijkste knelpunt bij de leden bleek uit landelijk onderzoek. Dan gaat het met name om vergrijzing van het ledenbestand, het stilliggen van de ledenwerving als gevolg van de corona-pandemie en daardoor een dalend ledental en geringe nieuwe aanwas.

Tijdens de corona-pandemie daalde bij 36% van de verenigingen het aantal leden. Maar bovenal steeg bij bijna geen enkele vereniging het aantal leden, terwijl in de jaren daarvoor een vijfde van de verenigingen een groei van het ledental kende. De verenigingen zijn ook kleiner geworden.

Ook in de Wolden merken we dit. Wij als cultuurcoaches vroegen verenigingen in een vragenlijst welke onderwerpen ze meer aandacht aan willen besteden? Daar kwamen dezelfde onderwerpen ook duidelijk naar voren. 

Verenigingsondersteuning door cultuurcoaches

Het goede nieuws is dat cultuurcoaches van Gemeente De Wolden jou kunnen helpen. Allereerst delen we alle relevante informatie voor jou op deze site, de Facebookpagina en sinds kort op de instagrampagina van Cultureel De Wolden. Op onze site tref je cultureel nieuws, de culturele agenda van de Wolden, een culturele kaart met al het culturele aanbod en daarnaast relevante informatie zoals fondsen en subsidies

Daarnaast kunnen we jou persoonlijk helpen. Wij kunnen elkaar bijvoorbeeld ontmoeten op de Culturele broedplaatsen. Een laagdrempelige manier om kennis te maken en daarnaast ideeën uit te wisselen met cultuurcoaches en cultuurmakers. Je bent van harte welkom! Kijk hier voor de datums.

Hulp vanuit K&C Drenthe

Daarnaast is er hulp vanuit de Stichting Kunst & Cultuur (K&C); zij maakt zich sterk voor goed cultuuronderwijs op de scholen in Drenthe en Groningen en zet zich in voor de cultuurparticipatie In Drenthe. K&C heeft een groot aantal fondsen verzameld op hun website. Je kunt ook altijd jouw plan of idee voorleggen aan een adviseur. Zij kijken met je mee en geven feedback. Ook als je niet weet waar je moet beginnen met fondsenwerven helpen ze je op weg. Neem gerust contact op met: marjelle@kunstencultuur.nl. Dat is helemaal gratis. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en hun activiteiten? Abonneer je dan via deze link op onze nieuwsbrief.

Trainingen

Het ministerie van OCW stelt 1,5 miljoen beschikbaar voor herstelsteun aan amateurkunstgroepen (verenigingen en andere verbanden). Naast een voortzetting van de landelijke steun via koepels is er ook budget voor lokaal maatwerk via provincies/provinciale instellingen. In 2023 worden trainingen georganiseerd die aansluiten bij de vraag van het amateurkunstenveld van Drenthe. Denk bijvoorbeeld aan de training “Een bloeiende vereniging in 10 jaar!”, “Samen slim deelnemers werven”, “Fondsenwerving” of ondersteuning op maat. De trainingen worden georganiseerd in samenwerking met cultuurcoaches, kunstorganisaties en gemeenten.

Een onderdeel van het aanbod is het Platform Cultureel Avonturiers. Via dit platform worden online workshops fondsenwerving, projectplannen en begroting schrijven aangeboden. De trainingen en het online platform worden gratis aangeboden aan het Drentse Amateurkunstveld in 2023. Het gehele programma is in ontwikkeling.  

Online workshops Rabo Clubsupport

Veel clubs hebben dezelfde met uitdagingen. Daarom organiseert Rabo ClubSupport van maandag 20 maart tot en met donderdag 30 maart 2023 een aantal online workshops waarin zij de meest voorkomende thema’s binnen sport- en cultuurverenigingen behandelen. Denk bijvoorbeeld aan verduurzaming, vrijwilligersmanagement en sponsorbeleid. 

Deelname is ook mogelijk voor verenigingen of stichtingen die niet bij de Rabobank bankieren. Tijdens de workshops wordt actuele informatie gedeeld over een thema en doe je allerlei nieuwe inzichten op. Niet alleen via de kennis van de docent, maar ook door andere clubs te ontmoeten en van elkaar te leren. Na je deelname kun je de nieuwe inzichten meteen toepassen bij jouw club, vereniging of stichting. Meld je aan! Klik op onderstaande link om het hele aanbod te bekijken en je meteen aan te melden. [Meer info en aanmelden] . Meer weten? Ga naar www.raboclubsupport.nl of neem contact met ons op via rabobank@nocnsf.nl.   

Fondsen

Naast fondsen die bij K&C op de site staan willen we deze regeling en fondsen onder de aandacht brengen:

Podium Platteland

https://podiumplatteland.nl/contact-informatie/

samenwerking cultuurmakers en bewoners 

Met Podium Platteland 2.0 ondersteunt de provincie Drenthe sociaal-culturele projecten waar Drenten aan mee kunnen doen. Projecten die de sociale cohesie in dorpen, buurten en wijken versterken. Cultuur als middel tegen eenzaamheid, armoede, laaggeletterdheid of werkloosheid of als bijdrage aan inclusie (iedereen doet mee). Een gezamenlijke beeldentuin, een verhalenproject, film, theaterstuk, tentoonstelling of wat dan ook. Het project versterkt de leefbaarheid door cultuur te brengen op plekken waar dit niet vanzelfsprekend is. Cultuurmakers kunnen subsidie aanvragen voor projecten. (verwijst naar een andere website) Kijk voor meer informatie op de website van Podium Platteland (verwijst naar een andere website)

VSBFonds

https://www.vsbfonds.nl/

Het VSBFonds is er voor stichtingen en verenigingen, zoals vrijwilligersorganisaties, die zich inzetten voor kunstbeoefening in de vrije tijd, maar ook voor professionele instellingen en makers. Het is een fonds met veel mogelijkheden en ze denken graag mee met je project. Dit kan tijdens de online spreekuren die elke maand plaatsvinden. Hier kun je je project voorleggen en bespreken of het project aansluit bij de doelstellingen. Het eerstvolgende is 30 maart. Maak een afspraak via de website. https://www.vsbfonds.nl/over-vsbfonds/contact/friesland-groningen-en-drenthe

Fonds voor Cultuurparticipatie

Open Oproep Jongeren maken cultuur

Voor initiatieven die cultuurdeelname bij jongeren stimuleren en hun culturele ontwikkeling versterken. Voor een project waarin kunstzinnige en/of erfgoedactiviteiten plaats vinden voor en door jongeren. Het cultureel en sociaal domein werken hierin nauw samen. De activiteiten zijn toegankelijk en stimuleren cultuurdeelname bij jongeren en versterken hun culturele ontwikkeling.

https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/80/open-oproep-jongeren-maken-cultuur

Fondsen voor culturele evenementen

 

Vragen? Neem gerust contact op met Anne Marie Verkade-Diphoorn, cultuurcoach De Wolden (a.verkade@dewoldenhoogeveen.nl

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.