Oproep meedenken 'Agenda Cultuur blijft belangrijk in De Wolden'

Gepubliceerd op 2 juni 2022 om 09:25

Na de cultuurexplosie in 2017 is er met de inwoners een agenda cultuur opgesteld. Dit is het beleidskader voor alles wat we doen op het gebied van cultuur in De Wolden.

Deze agenda wordt uitgevoerd door een netwerkorganisatie genaamd regiegroep met vertegenwoordigers Jan van Goor (Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe), Berber Jansen (Welzijn De Wolden), vacant (collega erfgoed), Sarah Medas (beleidsadviseur cultuur) en Inge Sterken en Anita Morante (cultuurcoaches). Deze agenda is in mei 2019 vastgesteld door het college en loopt tot het einde van dit jaar.

Er is al veel uitgevoerd, maar door corona is er ook het een en ander blijven liggen. Dus we zijn als regiegroep tot de conclusie gekomen dat een nieuwe agenda niet nodig is, maar we zouden de agenda wel willen verlengen. We zouden graag hierbij een paar mensen willen betrekken die affiniteit hebben met cultuur(beleid). Dat betekent concreet: meelezen en meedenken over aanpassingen van de agenda.

Heb je interesse? Stuur dan een mail naar Sarah Medas (s.medas@dewoldenhoogeveen.nl). Deadline aanmelden is 19 juni.